Open Procurement Albania

Loti VI - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i aksesit ne zonat me aktivitet te larte bujqesor te Myzeqese .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti VI - Mbikqyrja e punimeve Permiresimi i aksesit ne zonat me aktivitet te larte bujqesor te Myzeqese .
Nr. Reference REF-33842-08-19-2019
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 5,313,780
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-08-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-08-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2019
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues A & E Engineering
Derbi-E & “Tower & “Studio Service KS-A
Illyrian Consulting Engineers & “Energy Plus Albania
Taulant& “Ave Consulting
Arabel Studio & “HMK - Consulting
Civil Cons & "Nord Comat & "MCE
Mes –D & “Instituti i Konsulences në Ndërtim
Geosat Group
Transport Highway Consulting & “Erald-G
Infra-Plan
Infratech & “Arkimade
Archispace & “Gjeokonsult & Co
Instituti Dekliada-Alb & “C.C.E Group
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Gjeokonsult & Co SHPK -
 • ARCHISPACE -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5,085,288
  Data e shpalljes se fituesit 31-10-2019
  Data e lidhjes se kontrates 05-11-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 6,102,345
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk janë paraqitur ankesa.

  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm.

  1. Operatori Ekonomik “A & E Engineering sh.p.k K72113010E, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., L41407002L, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k., K61617040L & “Ave Consulting” sh.p.k., K81321002M pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.Operatori ne bashkim “HMK CONSULTING”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjise.

  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" L81315015O & "Nord Comat" L08501501Q & "MCE”sh.p.k., L72203065K, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Imes –D” sh.p.k K82430006C & “Instituti i Konsulences ne Ndertim” sh.p.k K71828007JK pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  8. Operatori Ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., K21624005I pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k., K51428048I & “Erald-G” sh.p.k K36306784K pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit qendror.

  10. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan” K62225011E, nuk plotëson kriterin për përvojë të ngjashme të përcaktuar në pikën 2.3 “kapaciteti teknik” shkronja a), konkretisht nuk ka dorëzuar vërtetimin nga enti publik, për realizim kontrata për punë të ngjashme. Faturat e dorëzuara nuk vërtetojnë realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet në ligjin e prokurimit. Nuk ploteson kriterin e sherbimeve te ngjashme gjate tre viteve te fundit. Vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë. “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade” sh.p.k., L01906030A nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit tre dhe kater loti tre.

  12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016. Operatori ne bashkim “C.C.E GROUP”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjis, Vërtetimi i dorëzuar i përket shoqërisë ”MF invest”.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.45 - Dt.11-11-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data