Open Procurement Albania

Loti VII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i shtresave rrugore .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun 12 Qarqet
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti VII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i shtresave rrugore .
Nr. Reference REF-33844-08-19-2019
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 4,800,000
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-08-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-08-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2019
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues A & E Engineering
Illyrian Consulting Engineers & Energy Plus Albania
Instituti Dekliada-Alb & C.C.E Group
Imes –D & Instituti i Konsulences në Ndërtim
Geosat Group
Taulant & Ave Consulting
Arabel Studio & HMK - Consulting
Civil Cons & Nord Comat & MCE
Transport Highway Consulting & Erald-G
Net Group
S.D.C. & Studio Archimed
Infratech & Arkimade
Infra-Plan
Derbi-E & Tower” & Studio Service KS-A”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • S.D.C -
 • STUDIO ARCHIMED  -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 4,320,000
  Data e shpalljes se fituesit 29-10-2019
  Data e lidhjes se kontrates 06-11-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 5,184,000
  Kohezgjatja e Kontrates 20 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori Ekonomik “A & E Engineering sh.p.k K72113010E, pasi , vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., L41407002L, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.”

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Imes –D” sh.p.k K82430006C & “Instituti i Konsulences ne Ndertim” sh.p.k K71828007JK pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Operatori Ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., K21624005I pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k., K61617040L & “Ave Consulting” sh.p.k., K81321002M pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit 4.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arbel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q pasi nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjise.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" L81315015O & "Nord Comat" L08501501Q & "MCE”sh.p.k., L72203065K, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit e veriut loti I.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k., K51428048I & “Erald-G” sh.p.k K36306784K pasi Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit qendror.

  10. Operatori Ekonomik, “Net Group” sh.p.k., L720223002P pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekspertet janë të angazhuar në kontraten e sigurise rrugore dhe ndriçimit.

  11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade” sh.p.k., L01906030A, pasi Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit 3 dhe 4.

  12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R, nuk ka paraqitur oferte.

  13. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan: K62225011E nuk ka paraqitur ofertë.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.D.C viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.D.C viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.D.C viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.D.C viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate N.45 - Dt.11-11-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data