Open Procurement Albania

Mbikëqyrja e punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti .
Loti 7: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak” (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Mbikëqyrja e punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti .
Loti 7: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak” (Programi i Rindertimit).
Objektet arsimore të përfshira në lotin VII janë:

• Shkolla 9-vjecare Ramazan Subashi,
• Shkolla 9-vjecare Ahmetaq,
• Kopshti Mucaj,
• Kopshti Koder Berxulle,
• Kopshti Marqinet,
• Shkolla 9-vjecare Lidhja e Prizrenit,
• Shkolla e mesme Gjimnazi 16 Shatori,
• Kopshti Nr. 1,
• Kopshti Vlashaj,
• Shkolla e Mesme Kajo Karafili
me siperfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 9,602 m2.
Nr. Reference REF-54587-03-18-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 4,323,521
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 19-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues Faza e përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë :

1. C.E.C Group sh.p.k.
2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike HE & SK 11 sh.p.k & MAGNA CHARTA sh.p.k
3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike HUK-Project sh.p.k & ASH Engineering sh.p.k.
4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "ITM” sh.p.k & Archispace sh.p.k.
5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k
6. Instituti Dekliada - Alb sh.p.k .
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
8. A & E Engineering sh.p.k .
9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Arabel Studio sh.p.k . sh.p.k & KKG Project & GR Albania sh.p.k .
10. Civili Cons sh.p.k.
11. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dea-N Consulting Studio sh.p.k & Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi sh.p.k & ER – NO sh.p.k.
12. Gjeokonsult & CO sh.p.k
13. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike InfraKonsult sh.p.k & Atelier 4 sh.p.k.
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Tower sh.p.k & 6D – PLAN sh.p.k.
15. . Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Sphaera sh.p.k & Klodioda sh.p.k .


Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marrveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
Ankesa Nuk ka pasur skualifikime.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020, Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për disa nga Kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër :

• Minikonkursi Nr. 1 :“Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla 9- vjecare Ramazan Subashi” Marikaj, Vorë dhe “Shkolla 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë

Fondi Limit i Minikonkursit: 1,693,131 lekë leke pa tvsh
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,349,144 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Gjeokonsult & CO sh.p.k
__________________________________________
• Minikonkursi Nr. 2 Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla e mesme “Gjimnazi 16 Shatori”, Shijak, “Kopshti Nr. 1”, Shijak, “Kopshti Mucaj”, Mucaj, Vore,

Fondi Limit i Minikonkursit: 1,807,758 lekë leke pa tvsh
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,440,700 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: HUK-Project ASH Engineering
__________________________________________
• Minikonkursi Nr. 3: Mbikëqyrja e punimeve “Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit arsimor: “Shkolla e Mesme e Bashkuar Kajo Karafili”. .

Fondi Limit i Minikonkursit: 1,492,533 lekë leke pa tvsh
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,313,298 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: ITM sh.p.k & Archispace sh.p.k
__________________________________________
• Minikonkursi Nr. 4: Mbikëqyrja e punimeve per Rindërtimin e objektit arsimor: -Shkolla 9-vjecare “Lidhja e Prizrenit & Petrit Llaftiu”, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak. -Kopshti Kodër “Bërxullë”, njësia administrative Bërxullë, Bashkia Vorë. -Kopshti Marqinet”, njësia administrative Marqinet, Bashkia Vorë. .

Fondi Limit i Minikonkursit: 1,994,935 lekë leke pa tvsh
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,589,794 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: HE & SK 11” sh.p.k & MAGNA CHARTA, sh.p.k
__________________________________________
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54587-03-18-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër - Data: 27.04.2020.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data