Open Procurement Albania

Rehabilitimi i bregut të Liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës së segmentit Lin – Pogradec.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korçë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rehabilitimi i bregut të Liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës së segmentit Lin – Pogradec.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-06670-08-18- 2015
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 164,998,901
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 18-08-2015
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-08-2015
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-09-2015
Sektori Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues BOE Curri SHPK & Geci SHPK
Bajrami SHPK & AL-Mex Wood SHPK & Eurondertim 2000 SHPK
Pe-Vla-Ku SHPK & Garden Line SHPK & Gjikuria SHPK
Gjoka Konstruksion
ANK SHPK
Fusha SHPK
B 93 SHPK
Çaushi/M SHPK
Rosi SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA -
 • GARDEN LINE -
 • PE - VLA - KU -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 163,087,646
  Data e shpalljes se fituesit 28-12-2015
  Data e lidhjes se kontrates 30-12-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 195,705,175
  Kohezgjatja e Kontrates 8 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Për vlerësimin ka paraqitur ankim Bashkimi i operatorëve Curri SHPK & Geci SHPK me datë 12.10.2015. Ankimit i është kthyer përgjigje me datë 16.10.2015, duke i pranuar ankimin Në datën 06.11.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  Në datë 09.11.2015 paraqet ankim BOE Pe-Vla-Ku SHPK & Garden Line SHPK & Gjikuria SHPK Në datë 16.11.2015, i jepet përgjigje ankimuesit duke i refuzuar ankimin.
  Në datën 23.11.2015, ankimuesi BOE Pe-Vla-Ku SHPK & Garden Line SHPK & Gjikuria SHPK, paraqet ankimin ne KPP.
  Në datë 21.12.2015, arrin në FSHZH vendimi i KPP nr.726/1, datë 14.12.2015, i cili pranon ankimin e BOE Pe-Vla-Ku SHPK & Garden Line SHPK & Gjikuria SHPK Me datë 21.12.2014, KVO bëri vlerësimin në sistem.

  Fituesi është konfirmuar përmes vendimit të KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:
  1. Bashkimi i operatorëve Curri SHPK & Geci SHPK, SHPK për arsye se:
  a. Referuar vendimit të KPP, nr.726/1, datë 14.12.2015.
  2. Të skualifikojë bashkimin e përkohshëm të shoqërive Bajrami/N SHPK, Al-Mex Wood SHPK dhe Eurondërtim 2000 SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Bajrami/N SHPK nuk plotëson piken 2.1 e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vertetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Korrik 2015 (detyrim ky i maturuar ne datën 12 shtator 2015, dita e tenderit).
  3. Të skualifikojë shoqërinë Gjoka SHPK për arsye se:
  a. Nuk ka paraqitur deklaratën e mjeteve sipas shtojcës 9 të DST.
  b. Nuk plotëson kërkesën 2.3.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për disponimin e likuiditeteve të nevojshme në banke, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin përkatës.
  c. Nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për disponimin e stafit të nevojshëm, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për punësimin e një inxhinieri pyjesh ose agronomi si dhe ing gjeolog Rajmonda Hoxha i ka përfunduar kontrata e punës në datën 28.02.2015.
  d. Nuk plotëson kërkesën 2.4.5 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për disponimin e mjeteve pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për disponimin e pjesës me të madhe të mjeteve të kërkuara.
  4. Të skualifikojë shoqërinë A.N.K SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson Kërkesat e Përgjithshme të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur dokumentacion se ka plotësuar detyrimet fiskale dhe ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga Administrata Tatimore.
  b. Nuk plotëson kërkesën 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për realizimin e punëve të ngjashme, pasi nuk ka paraqitur faturat tatimore të plota për objektin e deklaruar. Faturat e paraqitura nuk plotësojnë vlerën e kërkuar.
  c. Nuk plotëson pikën 2.4.2 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për numrin e nevojshëm të punonjësve, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e kërkuar nga administrata tatimore.
  d. Nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim për disponimin e stafit të nevojshëm, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për punësimin e një arkitekti ose urbanisti, një inxhinieri hidroteknik dhe një inxhinieri pyjesh ose agronomi.
  5. Të skualifikojë shoqërinë B 93 SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  6. Të skualifikojë shoqërinë Caushi/M SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  7. Të skualifikojë shoqërinë Rosi SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.33 - Dt.24-08-2015
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.52 - Dt.31-12-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.01 - Dt.11-01-2016
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Rehabilitimi i bregut të liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës Lin – Pogradec.

  Qarkun Korçë
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Rehabilitimi i bregut të liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës Lin – Pogradec.
  Burimi i financimit: Buxheti i shtetit .
  Nr. Reference
  Kodi CPV
  Vlera / Fondi Limit 165,746,422
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-02-2015
  Sektori Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 25 muaj
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Për shkaqe të paparishikueshme të dala në kohën e fillimit të proçedurave të prokurimit në mënyrë që të siguroje barazi dhe transparence.
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GARDEN LINE viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.04 - Dt.02-02-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Anulimi i Tenderit Nr.08 - Dt.02-03-2015

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data