Open Procurement Albania

Rivitalizimi i zonave me potencial të lartë turistik ne Rajonin 4 - Për rigjenerimin urban të shëtitores bregdetare qëndore dhe ballinës ujore të Vlorës

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Vlore
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rivitalizimi i zonave me potencial të lartë turistik ne Rajonin 4 - Për rigjenerimin urban të shëtitores bregdetare qëndore dhe ballinës ujore të Vlorës.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren 163,333,333 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-67386-07-29-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 816,661,341
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 30-07-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 30-07-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 31-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1.Fusha sh.p.k
2. GENER sh.p.k
3. Curri sh.p.k, & Be-Is sh.p.k. & Agi Kons sh.p.k.
4. Alb-Building sh.p.k & Ad Star
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FUSHA SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 645,112,749
  Data e shpalljes se fituesit 17-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates 23-09-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 645,112,748
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “Alb Building” shpk & “Ad Star”shpk, nuk ploteson kriterin 2.3.1"Përvojë të suksesshme punë të ngjashme...”. Konkretisht shoqeria në bashkim “Ad Star” ka paraqitur si pune te ngjashme, “Kontrate Restaurimi me objekt; “Restaurimi i objekteve te pazarit Korce, Loti 2”, date 20.09.2017, me vlere 262,438,077 leke pa tvsh dhe me afat zbatimi 18 muaj. Nga verifikimi i kësaj kontrate, është konstatuar se të dhënat kryesore si, data dhe vlera, nuk janë të dhëna të sakta. Kjo kontratë daton më 02.09.2016 dhe vlera e kontratës është në shumën 162,438,077 lekë pa tvsh, të dhëna të cilat nuk përputhen me daten dhe vlerën e kontratës së dorëzuar si dëshmi për punë të ngjashme. Në dokumentin shoqërues “Akt Kolaudimi” konstatohen të dhëna jo të sakta, ç’ka tregon se informacioni ne kete dokumentacion eshte ndryshuar, për te plotesuar kriteret per kualifikim. Faturat e TVSH të dorëzuara bashkelidhur, i referohen kontrates me date 02.09.2016.

  2. “Curri” shpk & “AgiKons” shpk, & Be-Is”shpk, pasi nuk ploteson 2.3.1"Përvojë të suksesshme punë të ngjashme...”.Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Curri” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga kjo OE, nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm. Kontratat e paraqitura, nuk arrijnë vleren e kerkuar as per kushtin e pare (a) të përcaktuar në kriter: a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit, as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Referuar preventivave, punimet e objektit të prokurimit janë të ndryshëm me ato te punimeve të kontratave të ngjashme paraqitur nga BOE dhe mbi të gjitha ndryshon pesha specifike që kanë këto punime në vlerën e totale të kontratës.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 82 datë 05 Tetor 2020
  Specifikime Teknike (Part 1)

  Specifikime Teknike (Part 2)

  Projekt Teknik (Part 1)

  Projekt Teknik (Part 2)

  Projekt Teknik (Part 3)

  Projekt Teknik (Part 4)

  Projekt Teknik (Part 5)

  Projekt Teknik (Part 6)

  Projekt Teknik (Part 7)

  Projekt Teknik (Part 8)

  Projekt Teknik (Part 9)

  Projekt Teknik (Part 10)

  Projekt Teknik (Part 11)

  Projekt Teknik (Part 12)

  Projekt Teknik (Part 13)

  Projekt Teknik (Part 14)

  Projekt Teknik (Part 15)

  Projekt Teknik (Part 16)

  Projekt Teknik (Part 17)

  Projekt Teknik (Part 18)

  Projekt Teknik (Part 19)

  Raport Teknik (Part 1)

  Raport Teknik (Part 2)

  Raport Teknik (Part 3)

  Raport Teknik (Part 4)

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data