Open Procurement Albania

“Rikonstruksioni i Rrugës nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin Nikolicë"

Qarkun Korce
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit “Rikonstruksioni i Rrugës nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin Nikolicë".

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 75,000,000 pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-69737-08-25-2020
Kodi CPV
45233000-9 - Ndërtim, themele dhe punime terreni për autostrada, rrugë,
Vlera / Fondi Limit 247,896,923
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 26-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 25-09-2020
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues 1.SMO Union sh.p.k. & SMO Vataks sh.p.k.
2. Be-Is sh.p.k
3.Sireta – 2F sh.p.k
4.Al – Asfalt sh.p.k. & Alb Korca 2002 shp.k.
5.Ulëza Ndërtim shpk & ALMO Konstruksion sh.p.k.
6. Fled shpk & Totila shpk & Desaret Company shpk & Shkelqimi 07 sh.p.k.
7. Euroteorema Peqin sh.p.k.
8. Ndregjoni sh.p.k. & Liqeni VII sh.p.k.
9. Vashtemia sh.p.k & Rsm Company shpk & ARTYKA II sh.p.k.
10. Alb-Star shpk
11. Vellezerit Hysa sh.p.k
12.Nika sh.p.k.
13.Hastoçi sh.p.k.
14.Sterkaj sh.p.k.
15.2T shpk
16.MF Invest Group sh.p.k. & Boshnjaku. B sh.p.k
17. Arifaj sh.p.k. & Denis- 05 sh.p.k
18. Curri sh.p.k & Xhengo sh.p.k.
19. Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi
20. Spektri sh.p.k. & Ed Konstruksion sh.p.k.
21.Kacdedja sh.p.k. & Agri Construction sh.p.k.
22. Agi Kons
23. Pe-vla- ku sh.p.k
24. Dabar
Operator Ekonomik Kontraktues
 • S.M.O.UNION -
 • SMO VATAKSI -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 125,680,860
  Data e shpalljes se fituesit 21-10-2020
  Data e lidhjes se kontrates 02-11-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 150,817,032
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1-Operatori Ekonomik‘Be-Is” shpk pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren ‘Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  2-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Al Asfalt” & “Alb Korce’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  3-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik ‘Uleza Ndertim’ & “Almo Konstruksion’ shpk, pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren Rikonstruksion i Rrugës Miras-Arrëz" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  4-Operatori Ekonomik “Euroteorema” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  5. Bashkimi I Operatoreve Ekonomik "VASHTEMIA sh.p.k “RSM COMPANY” shpk & “ARTYKA II” sh.p.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Nika” sh.p.k & ‘Vega’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  7.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MF Invest & Boshnjaku B“ pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  8. Bashkimi i operatoreve ekonomik “Arifaj“ & “Denis 05“ & “Xhast“ nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  9. Operatori ekonomik “Vellezrit Hysa” sh.p.knuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Asfaltim, Rruga Labinot-Fushë/Qafë Renas si dhe Rruga e re e varrezave Elbasan dhe ndërtimi i mbikalimit hekurudhor në kryqëzimin e Rrugës Nacionale Elbasan-Librazhd, në rrugën "Borodin Mitarja” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  10.OE “Dabar“ sh.p.k. pasi nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
 • Raport Teknik
 • Projekt Zbatimi
 • Preventiv
 • Specifikime Teknike
 • Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data