Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 1 - (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56909-04-27-2020 ): “Rindërtimin e 677 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 168 banesa sipas modelit 1+1, 245 banesa sipas modelit 1+2 dhe 264 banesa sipas modelit 1+3“ (Minikonkursi Nr. 1). (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi 1 – Rindërtimin e 677 banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 168 banesa sipas modelit 1+1, 245 banesa sipas modelit 1+2 dhe 264 banesa sipas modelit 1+3
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 me Titull Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit)” , me referencë REF-56909-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshëm që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 14 operatorë.
Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratatat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 1 kanë sjellë ofertë zyrtare 10 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marreveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Construksion shpk & Company Riviera 2008 & Mela shpk & Pepa Group shpk
Fondi i Minikonkursit është 1,818,756,526 Leke Pa TVSH.
Oferta fituese është 1,772,870,000Leke Pa TVSH.
Eficensa Buxhetore në tenderim është 2,52 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56909-04-27-2020 (Minikonkursi 1).
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues

• Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “KAPLAN CAM ALUMINYUM OTOI\.'IOTIV SANAYI TICARET” & “PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.Ti.AS” & BESGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI.”
2. “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk
3. “G.P.G. Company” sh.p.k & “Shendelli” sh.p.k.
4. “Gjikuria” sh.p.k “ 5. 2 T” sh.p.k
6. “Boshnjaku. B” sh.p.k. & “Llazo” sh.p.k
7. BOE “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” shpk
8. “The Best Construktion” &“ Vëllezërit Hysa” &“ Arifaj”shpk & “Denis- 05”shpk” “Alb-Building” sh.p.k
9. “GENER 2” sh.p.k
10. Alb-Building
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kevin Construksion sh.p.k - Company Riviera 2008 sh.p.k - Mela sh.p.k - Pepa Group sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1,772,870,000
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 03-08-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 1,772,870,000 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës 165 ditë kalendarike
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “GENER 2” sh.p.k, skualifikohet, oferta e paraqitur është më e lartë se vlera e fondit limit të objektit të minikonkursit.

  2. “2 T” sh.p.k, skualifikohet, oferta e paraqitur është më e lartë se vlera e fondit limit të objektit të minikonkursit.

  3. “Alb-Building” sh.p.k skualifikohet, oferta e paraqitur është më e lartë se vlera e fondit limit të objektit të minikonkursit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime • Bashkimi i operatorëve KAPLAN CAM ALUMINYUM OTOI “IOTIV SANAYI TICARET” & “PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.TI.AS” & BESGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI” i renditur i pari, nuk arriti të paraqesë brenda afatit të kërkuar sigurimin e kontratës në masën 15% dhe nuk arriti të nënshkruajë kontratën brenda afatit ligjor.

  Autoriteti Përgjegjës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit vijon me përzgjedhjen fitues të ofertuesit të renditur i dyti në listën e klasifikimit perfundimtar Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk” me vlerë oferte në shumën 1,772,870,000 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 90.46 pikë, e cila është identifikuar si oferta e suksesshme.
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data