Open Procurement Albania

Kontrate me Objekt :Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore shkollës 9 – vjeçare “Shtodhër”, Helmes, Kavajë, dhe profesionale “26 Mars”, Kavajë”. (Minikonkursi Nr. 2) (Programi i Rindertimit).

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kontrate me Objekt :Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore shkollës 9 – vjeçare “Shtodhër”, Helmes, Kavajë, dhe profesionale “26 Mars”, Kavajë”. (Minikonkursi Nr. 2).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Loti 5 - “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë”, (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit 2,616,503 lekë pa TVSH.
Nr. Reference REF-54591-03-18-2020 (Minikonkursi Nr. 2)
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. C.E.C Group sh.p.k
2. HE & SK 11 sh.p.k, & MAGNA CHARTA, sh.p.k
3. HUK-Project ASH Engineering
4. ITM sh.p.k & Archispace sh.p.k
5. Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k
6. Instituti Dekliada - Alb sh.p.k
7. Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
8. A & E Engineering sh.p.k
9. Arabel Studio sh.p.k & KKG Project & GR Albania
10. Civili Cons sh.p.k & Studio Agovi Studio Agovi
11. Dea-N Consulting Studio sh.p.k & Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi sh.p.k , & ER – NO sh.p.k
12. Gjeokonsult & CO sh.p.k
13. BOE InfraKonsultsh.p.k & Atelier 4 sh.p.k
14. Net Group sh.p.k & Abkons sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • C.E.C GROUP -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,325,000
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 17-06-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 2,325,000 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “HE & SK 11” sh.p.k & MAGNA CHARTA, sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 3 me objekt, “Mbikëqyrja e punimeve per ”Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi” dhe “Rindërtimi Kopshtit Met Hasa” Bashkia Durres”

  2. “Infratech” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 6 me objekt,“Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i kopshtit Niko Hoxha”

  3. “Civili Cons” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 5 me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 3 kate mbi tokë, të shkollës Shkolla 9-vjecare Gosë”

  4. “Arabel Studio” sh.p.k & “KKG Project” & “GR Albania”, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 4 me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare Njazi Mastori” dhe “Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Perlat, Sukth Durres”.

  5. “G B Civil Engineering” sh.p.k & S”TUDIO SERVICES "K - SA" sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 2 me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 2 kate mbi tokë të shkollës 9-vjecare dhe kopshti Kastrioti, Derven, dhe të shkollës 9-vjecare dhe kopshtin Ramazan Jangozi” Thumane, Kruje”

  6. “ITM” sh.p.k NUIS & “Archispace” sh.p.k është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 1 me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 2 kate mbi tokë të shkollës 9- vjecare dhe kopshti Kastrioti, Derven, dhe të shkollës 9-vjecare dhe kopshtin Ramazan Jangozi” Thumane, Kruje”

  7. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 7 me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 2 kate mbi tokë të shkollës 9-vjecare dhe kopshti Kastrioti, Derven, dhe të shkollës 9-vjecare dhe kopshtin Ramazan Jangozi” Thumane, Kruje”

  *Përsa i përketë operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët /shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  8. “Tower” sh.p.k & “6D – PLAN” sh.p.k Fitues në Lotin 1.
  9. “A & E Engineering” sh.p.k Fitues në Lotin 2
  10. “Erald - G” sh.p.k & “Transport Highway consulting” sh.p.k Fitues në Lotin 3
  11. “Net Group” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k Fitues në Lotin 4
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C.E.C GROUP viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C.E.C GROUP viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C.E.C GROUP viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C.E.C GROUP viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data