Open Procurement Albania

Kontrate me Objekt :Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i shkolles 9 - vjeçare Halit Coka”, Kamëz.”. (Minikonkursi Nr. 3) (Programi i Rindertimit).

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kontrate me Objekt :Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i shkolles 9 - vjeçare Halit Coka”, Kamëz.”. (Minikonkursi Nr. 3).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Lotin 6 -"Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Kamëz ". (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit eshte 2,673,458 lekë pa TVSH.
Nr. Reference REF-54589-03-18-2020 (Minikonkursi Nr. 3)
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. C.E.C Group
2. HUK-Project ASH Engineering
3. Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k
4. Instituti Dekliada - Alb sh.p.k
5. Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
6. A & E Engineering sh.p.k
7. Arabel Studio sh.p.k & KKG Project L41915003F & GR Albania
8. Civili Cons sh.p.k & Studio Agovi sh.p.k
9. Dea-N Consulting Studio sh.p.k & Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi sh.p.k , & ER – NO sh.p.k
10. G B Civil Engineering sh.p.k & STUDIO SERVICES K - SA sh.p.k
11. Studio Rebus sh.p.k & 47 EK 79 & Iliriada P.K.S sh.p.k
12. Tower sh.p.k & 6D – PLAN, sh.p.k
13. Net Group sh.p.k & Akbons sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Instituti Dekliada – Alb -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,131,731
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 17-06-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 2,131,731 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. OE “Infratech” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 6 me objekt,“Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i kopshtit Niko Hoxha”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”.

  2. BOE “Civili Cons” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 5 me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 3 kate mbi tokë, të shkollës Shkolla 9-vjecare Gosë”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”.

  3. BOE “Arabel Studio” sh.p.k & “KKG Project” & “GR Albania”, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 4 me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare Njazi Mastori” dhe “Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Perlat, Sukth Durres”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”.

  4. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k & S”TUDIO SERVICES "K - SA" sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 2 me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 2 kate mbi tokë të shkollës 9-vjecare dhe kopshti Kastrioti, Derven, dhe të shkollës 9-vjecare dhe kopshtin Ramazan Jangozi” Thumane, Kruje”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”.

  *Përsa i përketë operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët /shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.
  5. BOE “Tower” sh.p.k & “6D – PLAN” sh.p.k Fitues në Lotin 1.
  6. OE “A & E Engineering” sh.p.k Fitues në Lotin 2
  7. OE “Erald - G” sh.p.k & “Transport Highway consulting” sh.p.k Fitues në Lotin 3
  8. BOE “Net Group” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k Fitues në Lotin 4
  9. OE “C.E.C Group” sh.p.k Fitues në Lotin 5
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data