Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.3( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kontrate me Objekt : “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë. (Minikonkursi Nr. 3).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit 2,090,641 lekë pa TVSH.
Nr. Reference REF-58253-05-15-2020(Minikonkursi Nr. 3)
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 18-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “A & E Engineering” sh.p.k, .
2. “Ave Consulting” sh.p.k & “D & C Partners” sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k.
3. “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & GR Albania sh.p.k.
4. “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k.
5. “C.E.C Group” sh.p.k & “ELBA “sh.p.k,
6. “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k.
7. “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k.
8. “G B Civil Engineering” & “Studio Services K - SA" sh.p.k.
9. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
10. “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k.
11. “Net-Group” sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NET-GROUP -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1,829,311
  Data e shpalljes se fituesit 08-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 5.5 muaj.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se “Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit.”

  2.“Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Kavajë Zona 1”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se “Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit.”

  3. “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 3 kate mbi tokë të shkollës 9-vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha” dhe të shkollës 9-vjeçare dhe kopshtit “Gjon Luka Luz”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se “Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit”.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-58253-05-15-2020(Minikonkursi Nr. 3)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data