Open Procurement Albania

Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr.1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2

Qarkun Vlore
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr.1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 115,616,694.16 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-71131-09-09-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 385,388,979
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 10-09-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-09-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-10-2020
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues 1. EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
2. ARIFAJ sh.p.k., & DENIS-05 shpk & Xhast
3. EUROTEOREMA PEQIN
4. 2 T shpk, & BE - IS
5. CURRI
6. ALBA KONSTRUKSION
7. S I R E T A 2F shpk & EURO-ALB
8. ARTI shpk &JODY-KOMPANY shpk, &R. S. M shpk,
9. GRAND KONSTRUKSION M shpk & "SHKELQIMI 07" shpk
10. DABAR
11. AGI KONS
12. ED KONSTRUKSION shpk & NIEM shpk & VIANTE Konstruksion
13. MANE/S shpk, & BOSHNJAKU. B shpk, & MF INVEST GROUP
Operator Ekonomik Kontraktues
 • N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 190,102,649
  Data e shpalljes se fituesit 17-11-2020
  Data e lidhjes se kontrates 19-11-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 228,123,179
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kane marre pergjigje në datë 27.10.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. DABAR per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe professional.

  2. S I R E T A 2F shpk & EURO-ALB shpk , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”,

  3. GRAND KONSTRUKSION M shpk & "SHKELQIMI 07" shpk, per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, në mënyrë kumulative,

  4. AGI KONS shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”,

  5. BOE MANE/S shpk, & BOSHNJAKU. B shpk, & MF INVEST GROUP shpk, per arsye se nuk ploteson piken 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”.

  6. ARTI shpk & JODY-KOMPANY shpk, & R. S. M shpk, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme.

  7. ED KONSTRUKSION shpk & NIEM shpk & VIANTE Konstruksion shpk, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  RELACIONI TEKNIKO-EKONOMIK

  Projekt Teknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data