Open Procurement Albania

Shërbime të mbikëqyrjes për objektet e programit GOA - Projekte me impakt në zhvillimin dhe promovimin e turizmit

Qarkun 12 Qarqet
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Shërbime të mbikëqyrjes për objektet e programit GOA - Projekte me impakt në zhvillimin dhe promovimin e turizmit.
_______________________________

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. Taulant shpk & ABKONS shpk Vlera 33.000.000 leke pa tvsh,
2. “A & E Engineering” sh.p.k , Vlera 32 862 552 leke pa tvsh,
3. “ARABEL – STUDIO” sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k & “GR ALBANIA” sh.p.k , Vlera 33,700,000 leke pa tvsh,
4. ARENA MK shpk & NATASHA MYRTAJ & XH & MILER shpk Vlera 32,000,000 leke pa tvsh,
5. C.E.C GROUP shpk Vlera 33 000 000 leke pa tvsh,
6. “CIVIL CONS” sh.p.k , & “Engineering Consulting Group” sh.p.k , Vlera 31 507 386,30 leke pa tvsh,
7. “G B Civil Engineering” sh.p.k , & “INVICTUS” sh.p.k., & “Margarita Kodra” sh.p.k. Vlera 33 800 000 leke pa tvsh,
8. “GEOSAT GROUP” sh.p.k Vlera 29 813 440 leke pa tvsh,
9. “Gjeokonsult&Co” shpk & “ITM” shpk Vlera 32 797 700 leke pa tvsh,
10. “HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS” sh.p.k Vlera 30 457 140,1 leke pa tvsh,
11. “I RI” sh.p.k & Archispace” sh.p.k Vlera 33,811, leke pa tvsh,
12. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k Vlera 29 135 863 leke pa tvsh,
13. “INFRATECH” sh.p.k. & “Atelier 4” sh.p.k Vlera 32,184,965 leke pa tvsh,
14. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k Vlera 33,878,910 leke pa tvsh,
15. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN” sh.p.k “IMES-D” sh.p.k Vlera 33 540 120,9 leke pa tvsh,
16. S.D.C. shpk & HUK – PROJEKT shpk & STUDIO ARCHIMED shpk Vlera 33,201,332 leke pa tvsh,
17. “Sphaera” sh.p.k & Arkimade shpk & V & CE STUDIO shpk Vlera 33 200 000 leke pa tvsh,
18. Studio Rebus” sh.p.k. & “47 EK&Iliriada PKS” sh.p.k. & “, & “PNI-2001” sh.p.k Vlera 33,200,000 leke pa tvsh,
19. “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k. & “ERALD – G” sh.p.k. . Vlera 33,500,000 leke pa tvsh,
20. “Zenit & Co” sh.p.k., & “Derbi –E” sh.p.k. Vlera 31,846,175 leke pa tvsh,
Nr. Reference REF-74582-10-08-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 33,878,910
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 09-10-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 09-10-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 02-11-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 23
Operatore Konkurues 1. Taulant shpk & ABKONS shpk,
2. “A & E Engineering” sh.p.k
3. “ARABEL – STUDIO” sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k & “GR ALBANIA” sh.p.k
4. BOE ARENA MK shpk, , & NATASHA MYRTAJ, , & XH & MILER shpk,
5. C.E.C GROUP shpk
6. “CIVIL CONS” sh.p.k , & “Engineering Consulting Group” sh.p.k ,
7. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k , & “INVICTUS” sh.p.k., & “Margarita Kodra” sh.p.k.,
8. “GEOSAT GROUP” sh.p.k. K
9. “Gjeokonsult&Co” shpk & “ITM” shpk,
10. BOE “HE & SK 11” sh.p.k, , & “SELAS” sh.p.k.
11. BOE “I RI” sh.p.k. , & Archispace” sh.p.k.
12. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k.
13. “INFRATECH” sh.p.k. & “Atelier 4” sh.p.k.
14. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k.
15. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN” sh.p.k. , “IMES-D” sh.p.k.
16. BOE MCE shpk , & STUDIO SERVICES " K - SA" shpk
17. BOE S.D.C. shpk & HUK – PROJEKT shpk, , & STUDIO ARCHIMED shpk,
18. BOE “Sphaera” sh.p.k. , & Arkimade shpk, , & V & CE STUDIO shpk,
19. Studio Rebus” sh.p.k. & “47 EK&Iliriada PKS” sh.p.k. & “, & “PNI-2001” sh.p.k,
20. “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k. & “ERALD – G” sh.p.k.
21. BOE “Zenit & Co” sh.p.k., & “Derbi –E” sh.p.k.,
22. BOE DRICONS shpk, & LAND & CO shpk,
23. OE Ersi/M” sh.p.k,
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 10-12-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj.
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Ersi/M” sh.p.k, për arsye se nuk ploteson kriterin 3.3.1 Kapaciteti teknik, përvojën për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, Nuk ploteson kriterin 2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit, nuk ploteson kriterin 2.3.4 numri mesatar i punonjesve

2. DRICONS shpk, & LAND & CO shpk, , për arsye se nuk ploteson kriterin 3.3.1 Kapaciteti teknik, përvojën për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit,

3. MCE shpk , & STUDIO SERVICES " K - SA" shpk për arsye se nuk ploteson kriterin 3.3.1 Kapaciteti teknik, përvojën për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, Nuk ploteson kriterin 2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit

Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74582-10-08-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data