Open Procurement Albania

Qendrat e ekselencës për zhvillim rajonal dhe vendor.

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Qendrat e ekselencës për zhvillim rajonal dhe vendor.
Burimi i Financimit Buxheti Shtetit PBA 2020-2022.

Nr. Reference REF-75556-10-14-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 500,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-10-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 15-10-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 16-11-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 1. ARKONSTUDIO sh.p.k & Ed Konstruksion & Alko Impex General Construction
2. ALB-BUILDING sh.p.k
3. BOE PROGEEN sh.p.k & SINA 98 sh.p.k
4. XHENGO sh.p.k & INA sh.p.k LARTI sh.p.k
5. BE - IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
6. AGI KONS sh.p.k
7. ALBA KONSTRUKSION sh.p.k
8. ILIRIADA sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ED KONSTRUKSION -
 • Alko Impex General Construction sh.p.k -
 • ARKONSTUDIO  -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 335,000,000
  Data e shpalljes se fituesit 22-12-2020
  Data e lidhjes se kontrates 22-12-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 335,000,000 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datë 27.11.2020 ka paraqitur ankim bashkimi i operatorëve ekonomikë “XHENGO” sh.p.k & “LARTI” Sh.p.k & “INA” Sh.p.k. Me shkresë nr. 2989/1 Prot., datë 03.12.2020, ankimuesi ka marrë përgjigje për ankimin nga autoriteti.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. “PROGEEN” sh.p.k & “SINA 98” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim që lidhen me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshëm, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi këto kapacitete janë deklaruar në këtë procedurë sikurse edhe në procedurën “Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapesirave mbeshtetese ne Gjirokaster” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare dhe si rrjedhoj nuk arrin kapacitet ne dyfish te numrit te punonjesve dhe të makinerive.

  2. “XHENGO” sh.p.k & “INA” sh.p.k “LARTI” sh.p.k, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.

  3. “BE - IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta teknike për kualifikim që lidhen me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshëm, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi këto kapacitete janëdeklaruar në kete procedurë, sikurse edhe n, procedurat e mëposhtme; konkretisht operatori ekonomik “2T” sh.p.k, është vlerësuar në vend të parë në procedure me objekt “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njësinë Administrative Novoselë”, operatori ekonomik “Be - is” sh.p.k është shpallur fitues dhe ka lidhur kontratë në procedurën me objekt “Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene”.

  4. “AGI KONS” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi këto kapacitete janë deklaruar në këtë procedurë sikurse edhe në procedurën “Ndërtimi i godinës se parkimit dhe hapesirave mbështetëse në Berat” për të cilën ky operator është vlerësuar në vend të parë.

  5. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim që lidhen me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete janë deklaruar në këtë procedurë sikurse edhe në procedurën ”Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier.

  6. “ILIRIADA” sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë financiare.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Qendrat e ekselences perfshijne: Rinovimi i godines se Fondit Shqiptar te Zhvillimit; Qendra e Zhvillimit te Turizmit Korce; Mobilimi i Katit Përdhe Betahaus".
  Qellimi i ketij investimi eshte hartimi i projektit, nxjerrja e lejeve perkatese, realizimi i punimeve te ndertimit dhe dorezimi i qendrave te ekselences te perfundura me “celesa ne dore”.
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO  viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO  viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO  viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARKONSTUDIO  viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
 • Relacioni Arkitektonik - Qendra e Zhvillimit te Turizmit Korce
 • Specifikime Teknike - Qendra e Zhvillimit te Turizmit Korce
 • Relacion Teknik - FSHZH
 • Specifikime Teknike - FSHZH
 • Raporti teknik - Betahouse
 • Specifikime teknike - Betahouse
 • Specifikimet per Godinat e Ekselences
 • Projekti - FSHZH
 • Projekti - Qendra e Zhvillimit te Turizmit Korce
 • Projekti - Betahouse
 • Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data