Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.6 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020) - “Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per njesi banimi (pallat) pikesore dhe te perqendruara PDYV-se ne zonen e detyruar per zhvillim, Miredite”, Njësia Administrative Rrëshen Bashkia Mirditë.” (Programi i Rindertimit)

Qarkun Lezhë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.6 - “Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per njesi banimi (pallat) pikesore dhe te perqendruara PDYV-se ne zonen e detyruar per zhvillim, Miredite”, Njësia Administrative Rrëshen Bashkia Mirditë.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-07-2020 Titull Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-66894-07-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 23 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 6 kanë sjellë ofertë zyrtare 15 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dea Studio” sh.p.k. & “Infrakonsult” sh.p.k. & “MVM Architecture, Construction & Development” sh.p.k,
- Fondi i Minikonkursit është 3,316,614 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 3,100,000 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 6.53 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-66894-07-27-2020 (Minikonkursi 6).
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-07-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-07-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 07-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. Dea Studio” sh.p.k. & “Infrakonsult” sh.p.k. & “MVM Architecture, Construction & Development” sh.p.k,
2. “ABKONS” sh.p.k. & “Taulant” sh.p.k.
3. AVE CONSULTING” sh.p.k. & “Sferastudio” sh.p.k. & “Land & CO” sh.p.k
4. HMK - Consulting sh.p.k. , & ARABEL - STUDIO sh.p.k.
5. “Derbi - E” sh.p.k. & “Zenit & CO” sh.p.k.
6. C.E.C Group” sh.p.k. & “ELBA” sh.p.k. & “MF Invest Group” sh.p.k,
7. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” sh.p.k. & “HGH Engineering” sh.p.k.
8. J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p.k, & “STUDIO SERVICES " K - SA"” sh.p.k.
9. A&E Engineering sh.p.k. , & SON Engineering & Construction sh.p.k
10. “Engineering Consulting Group” sh.p.k. & “Geosat Group” sh.p.k. & “Go - Green Studio” sh.p.k,
11. UTS 01" sh.p. k, & “XPLAN STUDIO” sh.p.k. & "SARP & LAB" sh.p.k.
12. GJEOKONSULT & CO” sh.p.k. & “IRI”
13. PNl -2001" sh.p. k, & “G&K” sh.p.k. & “D& C PARTNERS” & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”
14.Atelier 4 sh.p.k.
15. “INFRATECH" sh.p.k & “AGI KONS” sh.p.k. & “ARKIMADE " sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • "Dea Studio” sh.p.k. - “Infrakonsult” sh.p.k. - “MVM Architecture, Construction & Development” sh.p.k, -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3,100,000
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 21-10-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 3,100,000 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 30 dite
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.


  1.“INFRATECH" sh.p.k & “AGI KONS” sh.p.k & “ARKIMADE " sh.p.k, oferta është mbi fondin limit.

  2. “PNl -2001" sh.p.k & “G&K” sh.p.k & “D& C PARTNERS” & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”, përjashtuar nga marrëveshja kuadër bazuar në nenin 47/2 të VKM 914/2014.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-66894-07-27-2020 (Minikonkursi 6).
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 46 datë 28.07.2020
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 21 Tetor 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data