Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.6 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-70113-08-27-2020) - Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Golem, njësia administrative Golem,Bashkia Kavajë (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.6 - Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për zonat e reja për zhvillim Golem, njësia administrative Golem,Bashkia Kavajë
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-08-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-70113-08-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 18 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 6 kanë sjellë ofertë zyrtare 16 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "G B Civil Engineering” sh.p.k dhe “Invictus” sh.p.k & “Margarita Kodra” p.fizik
- Fondi i Minikonkursit është 2,730,733 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 2,183,145 Leke Pa TVSH.
Nr. Reference REF-70113-08-27-2020 (Minikonkursi 6).
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 28-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-09-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues •Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1 .“G B Civil Engineering” sh.p.k dhe “Invictus” sh.p.k & “Margarita Kodra” p.fizik
2 .“Archispace” sh.p.k “SPHAERA” sh.p.k & “I Ri” sh.p.k
3 ."Studio Rebus" sh.p.k & “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S" sh.p.k
4 .“Arabel” sh.p.k “Elite Studio” sh.p.k “TAULANT” sh.p.k
5 . "HMK Consulting" sh.p.k & "Argi" sh.p.k 6 ."HE & SK" sh.p.k & “Selas” sh.p.k
7 ."Geosat group" sh.p.k & Instituti I Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k
8 .“A & E Engineering” sh.p.k
9 ."Zenit & Co" sh.p.k & "Derbi-E" sh.p.k
10 .“Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k
11 ."Tower" sh.p.k & "Dricons" sh.p.k & "Infrakonsult" sh.p.k
12 .“KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k
13 .“Gjeokonsult & CO” sh.p.k & “I T M” sh.p.k & “INFRATECH” sh.p.k.
14 .“ERALD-G” sh.p.k &”“Transport Highway Consulting” sh.p.k
15 .“Civil Cons” sh.p.k “Engineering Consulting Group” sh.p.k
16 .“C.E.C Group” sh.p.k & “Elba” sh.p.k & “6D Plan” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Margarita Kodra - INVICTUS sh.p.k. - G B Civil Engineering sh.p.k. -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,183,145
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 28-12-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 2,183,145 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 5.6 muaj.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa .
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm

  - 1. “C.E.C Group” sh.p.k & “Elba” sh.p.k & “6D Plan” sh.p.k, vlera e ofertës mbi vlerëne fondit limit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 61 datë 28 Gusht 2020
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 22 datë 15 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data