Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.10 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrja e punimeve“Mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Rrëshen”, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë.

Qarkun Lezhe
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.10- Mbikëqyrja e punimeve“Mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Rrëshen”, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 18-05-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. , me referencë REF-58253-05-15-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 10 kanë sjellë ofertë zyrtare 6 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Derbi-e”Shpk & ZENIT&CO” Shpk
- Fondi i Minikonkursit është 1,304,722 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 1,145,400 Leke Pa TVSH.
Nr. Reference REF-58253-05-15-2020(Minikonkursi Nr. 10)
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 18-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1 . “Derbi-e”Shpk & ZENIT&CO” Shpk
2. “A & E ENGINEERING”
3. “Gjeokonsult & Co shpk” shpk
4. "A VE Consulting" & "D&C Partners"shpk & "ER-NO"shpk
5. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” shpk
6.“C.E.C GROUP” shpk & “ELBA” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ZENIT&CO -
 • DERBI-E -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1,145,400
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 15-12-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 1,145,400 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 70 ditë
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Shenim:
  Autoriteti përgjegjës ka vlerësuar operatorët ekonomikë në minikonkurs bazuar në metodologjinë që, në rast se operatori ekonomik renditet i pari në më shumë se një lot, atëherë atij operatori ekonomik do t’i jepet loti ku vlera e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin përgjegjës në kombinimin e mundshëm të të gjitha loteve. Lotet e tjera do t'i jepen operatorit ekonomik që renditet i dyti, i treti e në vijim, në çdo rast duke pasur parasysh kombinimin më të dobishëm nga pikëpamja e kostos për autoritetin përgjegjës për të gjitha lotet, sikurse më lart referuar të parashikuar në dokumentet te tenderit dhe ftesën për ofertë. Kushti tjetër përzgjedhës sipas metodologjisë, që është mbajtur në përzgjedhjen e fituesit është parashikimi në shtojcën 12 të DST ku përcaktohet: “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZENIT&CO viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZENIT&CO viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZENIT&CO viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZENIT&CO viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DERBI-E viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DERBI-E viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DERBI-E viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DERBI-E viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 16 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data