Open Procurement Albania

Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër Voskop.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korçë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër Voskop.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 37,812,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2015
Sektori Të tjera
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues Infinit SHPK Shqiponja M SHPK & Avdolli SHPK Nika SHPK & Milenium SHPK Bean SHPK & Ergesa Mat SHPK Al-Asfalt SHPK Shendelli SHPK & Filipi SHPK Alb-korca 2002 SHPK Sireta 2F SHPK Beladi SHPK Be-Is SHPK Caushi SHPK & Sinder SHPK Eral Construksion SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NIKA -
 • MILENIUM - SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 25,280,399
  Data e shpalljes se fituesit 07-07-2015
  Data e lidhjes se kontrates 28-07-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 30,336,478
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. Al-Asfalt SHPK:
  a. Nuk ka paraqitur kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara me shkrese të veçante nga ky autoritet si dhe të shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar. Ky operator ka paraqitur bilancin e vitit 2014 të pa certifikuar nga DRT. :

  2. Bean SHPK & Ergesa Mat SHPK:
  a. Shoqëria Erges Mat SHPK nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  b. Nuk plotëson kushtin qe duhet te ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 18.000.000 (tetëmbëdhjete milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 74.000.000 (shtatëdhjetë e katër milion) lekë pa tvsh.

  3. Infinit SHPK:
  a. Nuk plotëson kushtin që duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 18.000.000 (tetëmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 74.000.000 (shtatëdhjetë e katër milion) lekë pa tvsh.
  b. Nuk ka paraqitur kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara me shkresë të veçantë nga ky autoritet si dhe të shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar. Ky operator ka paraqitur bilancet të pa certifikuar nga DRT.
  c. Nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  4. Shqiponja M SHPK & Avdolli SHPK
  a. Vërtetimet e lëshuara e kanë kaluar afatin tre mujor te përcaktuar ne DST .
  b. Nuk plotëson kushtin që duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 18.000.000 (tetëmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 74.000.000 (shtatëdhjetë e katër milion) lekë pa tvsh.

  5. Eral Konstruksion SHPK:
  a. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.

  6. Caushi SHPK & Sinder AB SHPK:
  a. Nuk plotëson piken 2.4.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm te punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën Tetor 2014 deri Mars 2015 të jetë mesatarisht jo më pak se 30 (tridhjetë) punonjës në muaj. Ne ketë numër përfshihet dhe stafi drejtues.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MILENIUM - SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MILENIUM - SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MILENIUM - SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MILENIUM - SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.18 - Dt.11-05-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.27 - Dt.13-07-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.31 - Dt.10-08-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data