Open Procurement Albania

Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit)
“Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa pallate per zonen e detyruar per zhvillim Manzë, Njesia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.”

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit -Programi i Rindertimit, fondi në dizpozicion për vitin 2021 është në vlerën 17,572,719.12 lekë pa tvsh
Nr. Reference REF-94072-04-27-2021
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2021
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-05-2021
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-05-2021
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Operatorit Ekonomik: “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
2. BOE: “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
3. Operatorit Ekonomik: “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k.,
4. Operatorit Ekonomik: “Novatech Studio” sh.p.k
5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k., & “DAAM” sh.p.k
6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Zetakonsult sh.p.k.,
7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
8. OE “A&E Engineering” sh.p.k.
9. Operatori Ekonomik: “A.SH. Engineering” sh.p.k.
10. Operatori Ekonomik: “ARENA MK” sh.p.k.
11. Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë: “Civil Cons” sh.p.k ë & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
12. Operatorit Ekonomik: “ERSI/M” sh.p.k
13. Operatori Ekonomik: “Geosat Group” sh.p.k

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër te gjithe operatoret me lart.

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARENA MK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 928,346
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 22-02-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 928,346
  Kohezgjatja e Kontrates 18 muaj
  Ankesa Nuk ka të skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
  2. BOE “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
  3. BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k
  4. Operatori Ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k
  5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k & “DAAM” sh.p.k
  6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k & “Zetakonsult sh.p.k
  7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
  8. Operatori Ekonomik “A&E Engineering” sh.p.k
  9. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering” sh.p.k
  10. Operatori Ekonomik “ARENA MK” sh.p.k
  11. BOE “Civil Cons” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
  12. Operatori Ekonomik “ERSI/M” sh.p.k
  13. Operatori Ekonomik “Geosat Group” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Zenit & Co” sh.p.k & “Zetakonsult sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  2. “A&E Engineering” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  3. ARENA MK” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  4. “ERSI/M” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  5. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  6. “Civil Cons” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  7. “NET-GROUP” sh.p.k & “DAAM” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  8. ‘’Geosat Group” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  9. “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  10. “IMES -D” sh.p.k & “D& C PARTNERS” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  11. “Novatech Studio” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  12. “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k, Vlera: 928346 lekë pa TVSH
  13. “A.SH. Engineering” sh.p.k, Vlera: 1067500 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 1 Mars 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 7 Mars 2022

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data