Open Procurement Albania

Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga termeti”, (Programi i Rindertimit)
“Kolaudimi i punimeve per ndertimin dhe rindertimin e infrastruktures pubilike zona e re per zhvillim Lezhë”, Njesia administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.
Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga termeti”,

Objektet e infrastrukturës në Lotin 2: Ifrastruktura publike ne zonat e prekura nga termeti, infrastrukturen utilitare dhe ate urbane.
Nr. Reference REF-73089-09-25-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-09-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-09-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-10-2020
Sektori Projektim Teknik
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “HE & SK 11” sh.p.k
2. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
3. “IMES -D” sh.p.k & “D& C PARTNERS” sh.p.k
4. “Novatech Studio” sh.p.k
5. “Zenit & Co” sh.p.k. & “Palma Construction” sh.p.k
6. “Infratech” sh.p.k
7. “ERSI/M” sh.p.k
8. “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INFRATECH -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 186,737
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 23-02-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 186,737
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj.
  Ankesa nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k
  2. Operatori ekonomik “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
  3. BOE “IMES -D” sh.p.k & “D& C PARTNERS” sh.p.k
  4. Operatori ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k
  5. BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Palma Construction” sh.p.k
  6. Operatori ekonomik “Infratech” sh.p.k
  7. Operatori ekonomik “ERSI/M” sh.p.k
  8. BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “HE & SK 11” sh.p.k, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  2. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k, Vlera: 213726 lekë pa TVSH
  3. “IMES -D” sh.p.k & “D& C, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  4. “Novatech Studio” sh.p.k, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  5. “Zenit & Co” sh.p.k. & “Palma Construction” sh.p.k, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  6. “Infratech” sh.p.k, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  7. “ERSI/M” sh.p.k, Vlera: 186737 lekë pa TVSH
  8. “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k, Vlera: 213726 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-73089-09-25-2020
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 1 Mars 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 7 Mars 2022

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data