Open Procurement Albania

Rikonstruksion fasadash, çatish, riveshje të mureve në qendër të Tamarës.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Shkodër
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksion fasadash, çatish, riveshje të mureve në qendër të Tamarës.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 49,572,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2015
Sektori Të tjera
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues Nika SHPK
Avduli SHPK
Kevin Construksion SHPK & Simaku SHPK
Shpresa SHPK &Derveni SHPK
Delia SHPK & Kadia SHPK & BMK SHPK
Smo Union SHPK & Blerimi SHPK
Curri SHPK
Junik SHPK
Caushi SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CURRI SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 46,886,617
  Data e shpalljes se fituesit 10-08-2015
  Data e lidhjes se kontrates 28-08-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 56,263,940
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.

  • Në datën 07.05.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Kevin Konstruksion SHPK në lidhje me kërkesat për kualifikim.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 08.05.2015.
  • Në datën 03.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Kevin Konstruksion SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 08.07.2015.
  • Në datën 03.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Shpresa SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 08.07.2015. Në datën 20.07.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  • Në datën 23.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Kevin Konstruksion SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 28.07.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualikuar:
  1. Kevin Construksion SHPK & Simaku SHPK :
  a. Nuk plotëson kushtin për disponimin e makinerive, konkretisht për disponimin e rrulave ngjeshës me kapacitet minimal 12 Ton.

  2. Shpresa SHPK & Derveni 1 SHPK :
  a. Ne kontratën e lidhur përpara noterit, për bashkimin e operatoreve, nuk është përcaktuar ndarja e punëve, gjë e cila e bën të pamundur vlerësimin e shoqërive pjesëmarrëse, për plotësimin e kritereve nga secila shoqëri.
  b. Operatori ekonomi Derveni 1 SHPK nuk plotëson kriterin e punonjësve, pasi nuk ka paraqitur inxhinier mekanik dhe inxhinier topograf.
  c. Operatori ekonomik Derveni 1 SHPK nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve.
  d. Operatori ekonomik Shpresa SHPK nuk ka paraqitur leje qarkullimi për eskavatoret me goma.

  3. Avduli SHPK :
  a. Legalizimet e dokumentacionit te degës se Kosovës janë jashtë afatit

  4. Caushi M SHPK :
  a. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.

  5. Delia SHPK & Kadia SHPK & BMK SHPK :
  a. Nuk plotëson piken 2.3.2 në të cilën thuhet se Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012, 2013 dhe 2014). Operatori ekonomik Kadia SHPK e cila është pjesëmarrëse në ketë bashkim operatoresh ka bilancin e vitit 2014 te pacertifikuar nga DRT.
  b. Operatori ekonomik BMK SHPK - ka të gjitha bilancet e pacertifikuara nga DRT.

  6. SMO Union SHPK & Bleremi SHPK :
  a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 Kriteret e Veçanta të Kualifikimit , pika 2.1, gërma e , ku është kërkuar: Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. pasi vërtetimi i paraqitur nga shoqëria Blerimi SHPK, pjesëmarrëse në këtë bashkim operatoresh, nuk e përfshin periudhën e fundit te maturuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.18 - Dt.11-05-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.32 - Dt.17-08-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.35 - Dt.07-09-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data