Open Procurement Albania

Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohëshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 2.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier- Berat
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 2.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 56,322,935
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 26-08-2015
Sektori Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues ELKRI & CO
KAMPING PA EMER PEPOSHI KARPEN – KAVAJE
ALB GARDEN
FUSHA & GREEN FARM
KAJMAKU
Operator Ekonomik Kontraktues
 • A l b G a r d e n -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 52,560,518
  Data e shpalljes se fituesit 15-10-2015
  Data e lidhjes se kontrates 30-10-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 63,072,622
  Kohezgjatja e Kontrates Periudha e zbatimit të projektit do të jetë 4 muaj dhe periudha e mirëmbajtjes 18 muaj.
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Për vlerësimin paraqiti ankesë bashkimi i përkohshëm i shoqërive Kamping pa emër Peposhi Karpen Kavajë sh.p.k. dhe Bruschi srl në datën 21 Shtator 2015. Ankimit iu dha përgjigje në datën 25.09.2015 duke e refuzuar atë.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.
  Janë skualifikuar operatorët e mëposhtëm ekonomike me arsyet përkatëse:

  1. Elkri sh.p.k, për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për realizimin e punimeve të gjelbërimit.
  b. Nuk plotëson kërkesën për disponimin e makinerive pasi nuk ka asnjë kamion me peshëmbajtje mbi 20 ton (për kamionët me targe SR 73 30 B dhe AA 341 AT nuk është paraqitur leja e qarkullimit, ndërsa kamionët e tjerë janë me peshëmbajtje më të vogël se 20 ton).
  2. Kamping pa emër Peposhi Karpen Kavajë sh.p.k, dhe Bruschi srl për arsye se:
  a. Marrëveshja e bashkëpunimit nuk është hartuar në përputhje me ligjin, pasi mungon ndarja konkrete e punëve.
  b. Bashkimi i shoqërive nuk plotëson kërkesën për disponimin e mbjeteve.
  c. Shoqëria Kamping pa emër Peposhi nuk ka paraqitur Deklaratën e Gjëndjes Gjyqësore.
  d. Shoqëria Kamping pa emër Peposhi nuk plotëson kërkesën 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit (realizimin e punëve të ngjashme) pasi për punën e realizuar nuk ka paraqitur aktin e kolaudimit nga një kolaudator i licencuar.
  e. Shoqëria Bruschi nuk plotëson kërkesën 2.1 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike sipas Shtojcës 5, deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës dhe deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
  f. Shoqëria Bruschi nuk plotëson kërkesën 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit (realizimin e punëve të ngjashme) pasi për punën e realizuar ka paraqitur një fature tatimore me vlerë 156.870 Euro ose rreth 21.961.800 Lekë, ndërkohë që si anëtar i bashkimit të shoqërive me përqindjen më të madhe i takon të vërtetojë se ka realizuar punë me vlerë jo më pak se 28.250.000 Lekë (pa TVSH).
  g. Shoqëria Bruschi nuk plotëson kërkesat 3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit (çertifikatat ISO dhe OHSAS) pasi nuk i ka paraqitur këto çertifikata.

  3. Kajmaku sh.p.k, për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.31 - Dt.10-08-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.41 - Dt.20-10-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.44 - Dt.09-11-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohëshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 2.

  Qarkun Fier- Berat
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme, segmenti rrugor Lushnje-Berat, Lot 2.
  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
  Nr. Reference
  Kodi CPV
  Vlera / Fondi Limit 56,510,235
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 15-06-2015
  Sektori Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 18 muaj
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Asnjë nga operatorët ekonomikë nuk përmbushte kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit.
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.20 - Dt.25-05-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Anulimi i Tenderit Nr.29 - Dt.27-07-2015

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data