Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.20(Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - “Punime Civile të Infrastrukturës kritike, për mbylljen dhe mbushjen e puseve të Minierës së Valiasit, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz.”. (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.20- “Punime Civile të Infrastrukturës kritike, për mbylljen dhe mbushjen e puseve të Minierës së Valiasit, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 20 kanë sjellë ofertë zyrtare 6 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Alb - Star” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 30,416,724 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 29,587,261 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 2.73 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 20)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues 1 "4 A-M”
2. “A.N.K.” sh.p.k
3. “Agi Kons” sh.p.k
4. “Alb - Star” sh.p.k
5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
7. “ALB-BUILDING” sh.p.k
8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
13. “EDICOM” sh.p.k &“Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
14. “Fusha” sh.p.k
15. “Gener 2” sh.p.k
16. “Geci” sh.p.k
17. “Gjikuria” sh.p.k
18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
19. “G.P.G. Company” sh.p.k
20. Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove & “BIBA-X” sh.p.k
22. “Salillari” sh.p.k
23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-STAR -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 29,587,261
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 28-07-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 29,587,261
  Kohezgjatja e Kontrates 6 javë
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosovë, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  2. "4 A-M”, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  3. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  4. “Geci” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1 "4 A-M”
  2. “A.N.K.” sh.p.k
  3. “Agi Kons” sh.p.k
  4. “Alb - Star” sh.p.k
  5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
  6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
  7. “ALB-BUILDING” sh.p.k
  8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
  9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
  10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
  11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
  12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
  13. “EDICOM” sh.p.k &“Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
  14. “Fusha” sh.p.k
  15. “Gener 2” sh.p.k
  16. “Geci” sh.p.k
  17. “Gjikuria” sh.p.k
  18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
  19. “G.P.G. Company” sh.p.k
  20. Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
  21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove & “BIBA-X” sh.p.k
  22. “Salillari” sh.p.k
  23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
  24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Alb - Star” sh.p.k, Vlera: 29587261 lekë pa TVSH
  2. “ALB-BUILDING” sh.p.k, Vlera: 29680533 lekë pa TVSH
  3. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, Vlera: 36760595 lekë pa TVSH
  4. "4 A-M”, Vlera: 70085290 lekë pa TVSH
  5. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, Vlera: 34368359 lekë pa TVSH
  6. “Geci” sh.p.k, Vlera: 33853785 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 20)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 03 Gusht 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 03 Gusht 2022

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data