Open Procurement Albania

Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit)
Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa pallate per zonen e detyruar per zhvillim Shijak, Njesia Administrative Shijak, Bashkia Shijak.”

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit -Programi i Rindertimit, fondi në dizpozicion për vitin 2021 është në vlerën 17,572,719.12 lekë pa tvsh

Fondi limit i Minikonkursit:2,597,712 lekë pa TVSH
Operatori ekonomik fitues i Minikonkursit:“ARENA MK”sh.p.k.
Nr. Reference REF-94072-04-27-2021
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2021
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-05-2021
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-05-2021
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Operatorit Ekonomik: “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
2. BOE: “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
3. Operatorit Ekonomik: “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k.,
4. Operatorit Ekonomik: “Novatech Studio” sh.p.k
5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k., & “DAAM” sh.p.k
6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Zetakonsult sh.p.k.,
7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
8. OE “A&E Engineering” sh.p.k.
9. Operatori Ekonomik: “A.SH. Engineering” sh.p.k.
10. Operatori Ekonomik: “ARENA MK” sh.p.k.
11. Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë: “Civil Cons” sh.p.k ë & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
12. Operatorit Ekonomik: “ERSI/M” sh.p.k
13. Operatori Ekonomik: “Geosat Group” sh.p.k

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër te gjithe operatoret me lart.

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARENA MK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,197,439
  Data e shpalljes se fituesit 04-01-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 21 ditë kalendarike
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës(per Minikonkursin) :
  1. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
  2. BOE “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
  3. “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k
  4. “Novatech Studio” sh.p.k
  5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k. & “DAAM” sh.p.k
  6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Zetakonsult sh.p.k.
  7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
  8. “A.SH. Engineering” sh.p.k.
  9. “ARENA MK” sh.p.k.
  10. BOE “Civil Cons” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
  11. “ERSI/M” sh.p.k .
  12. “Geosat Group” sh.p.k .
  13. “A & E Engineering” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara(per Minikonkursin) :
  1. “ARENA MK” sh.p.k.- 2,197,439 Leke pa TVSH
  2 2.OE “Geosat Group” sh.p.k -2,197,439 Leke pa TVSH
  3. “ERSI/M” sh.p.k -2,197,439 Leke pa TVSH
  4.BOE “NET-GROUP” sh.p.k. & “DAAM” sh.p.k -2,197,439 Leke pa TVSH
  5.BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Zetakonsult sh.p.k.2,197,439 Leke pa TVSH
  6.BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k& “M.A.K Studio” sh.p.k -2,197,439 Leke pa TVSH
  7.BOE “IMES -D” sh.p.k NUIS K82430006C & “D& C PARTNERS” sh.p.k -2,197,439 Leke pa TVSH
  8 “Novatech Studio” sh.p.k - 2,197,439 Leke pa TVSH
  9. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k - 2,197,439 Leke pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARENA MK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-94072-04-27-2021
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 1 datë 4 Janar 2023
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data