Open Procurement Albania

Loti 4: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale mobilim urban lëndë e parë Faza II

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 4: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale mobilim urban lëndë e parë Faza II
Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Financuar nga Programi IVR – F.
Nr. Reference REF-74544-07-07-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 104,166,667
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
2. “A l b G a r d e n” sh.p.k
3. “POWER INDUSTRIES” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • LEON KONSTRUKSION -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 85,401,900
  Data e shpalljes se fituesit 19-09-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes Kuader.
  Ankesa Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Më datë 28.09.2023, pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Albgarden” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Leon Konstruksion” SHPK.

  Më datë 07.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Albgarden” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit, sipas legjislacionit të prokurimit publik.
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Preventiv Mobilim
  Specifikime Teknike per Materiale Ndertimi
  Specifikime Teknike per Materiale Elektrike
  Formular Ankese “Albgarden” SHPK.
  Formular Vendimi KPP

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data