Open Procurement Albania

Loti 3: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale ujësjellës kanalizime lëndë e parë Faza II

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 3: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale ujësjellës kanalizime lëndë e parë Faza II Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Financuar nga Programi IVR – F.
Nr. Reference REF-74541-07-07-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 83,333,333
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1.“A R J E I L” sh.p.k
2. “CURRI” sh.p.k
3. “HTM” sh.p.k
4. “LIGUS” sh.p.k
5. “LIQENI VII” sh.p.k
6. “CURRI” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “A R J E I L” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 69,146,950
  Data e shpalljes se fituesit 19-09-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes Kuader.
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. CURRI sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur si pune te ngjashme kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh.

  2. LIQENI VII, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur si pune te ngjashme kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh.

  3. LIGUS sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur si pune te ngjashme kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh.

  4. VIBTIS sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur si pune te ngjashme kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh.

  5. HTM shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur si pune te ngjashme kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Më datë 20.09.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi i operatorit ekonomik “Liqeni VII” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Liqeni VII” SHPK,

  Më datë 12.10.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos e pranojë ankesën e operatori ekonomik “Liqeni VII” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të vijojë më hapat e mëtejshme.
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Specifikime Teknike per Materiale Ndertimi
  Specifikime Teknike per Materiale Elektrike
  Specifikime Teknike per Materiale Hidraulike
  Preventiv per Materiale Elektrike
  Preventiv per Materiale Ndertimi
  Formualar Ankese Liqeni VII SHPK
  Formualar Vendimi KPP

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data