Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës Grykë Manati - Kolsh & Ndërtim i rrugës se varrezave.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Kukës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i rrugës Grykë Manati - Kolsh & Ndërtim i rrugës se varrezave.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 56,700,507
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-07-2015
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues Varaku E SHPK
BO Kombeas SHPK. & Haziri SHPK
BO Sireta 2F SHPK
BO Shqiponja M SHPK. & Karl Gega SHPK
BO Ndërtuesi 2000 SHPK. & En Bi Power SHPK
BO Nika SHPK. & Elkri SHPK
4 A-M SHPK
Bean SHPK
Curri SHPK
Company Riviera 2008 SHPK
BO Liqeni VII SHPK. & Shkëlqimi 07 SHPK
Albavia SHPK
Be Is SHPK
BO Denis 05 SHPK. & Xhast SHPK
Leon Konstruksion SHPK
Ulza Ndërtim SHPK
Kthella SHPK
Sprataku SHPK
ANK SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VARAKU E -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 30,236,150
  Data e shpalljes se fituesit 17-09-2015
  Data e lidhjes se kontrates 23-09-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 36,283,380
  Kohezgjatja e Kontrates 5 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka pasur ankesa nga ana e operatorit ekonomik 4 – AM sh.p.k, me datë 04.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 08.09.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Kombeas sh.p.k. (40%) dhe Haziri sh.p.k. (60%) për arsye se:
  a. Shoqëria Haziri sh.p.k, nuk ka paraqitur diplomën e ing. gjeodet.
  b. Shoqëria Haziri sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për ing hidroteknik, ndërkohë që ka marrë përsipër punime që kërkojnë pjesëmarrjen e këtij specialisti.
  c. Shoqëria Haziri sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për mjetet autobitumatriçe dhe asfaltoshtruese, ndërkohë që ka marrë përsipër asfaltet.
  d. Shoqëria Haziri sh.p.k, nuk ka paraqitur deklaratën për angazhimin e inxhinierëve.
  e. Shoqëria Kombeas sh.p.k, nuk ka paraqitur vërtetim nga tatimet. Ka paraqitur një kontratë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të datës 17.04.2015, por nuk ka asnjë të dhënë për ecurinë e mëtejshme. Vërtetimi është përtej afatit 3 mujor.

  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Shqiponja M sh.p.k, (56%) dhe Karl Gega sh.p.k, (44%) për arsye se:
  a. Shoqëria Shqiponja M sh.p.k, nuk plotëson numrin e punëtorëve. Numri mesatar i punonjësve të deklaruar është 25 punonjës në muaj, ndërkohë që me përqindjen e punëve që ka marrë përsipër i takon të ketë 28 punonjës.
  b. Shoqëria Shqiponja M sh.p.k, nuk plotëson gjëndjen në bankë, pasi ka në bankë rreth 2.540.000 Lekë, ndërsa sipas përqindjes në bashkimin e shoqërive duhet të ketë rreth 3.175.000 Lekë.

  3. Bashkimin e përkohshëm i shoqërive Ndërtuesi 2000 sh.p.k, (28%) dhe En Bi Power sh.p.k, (72%) për arsye se:
  a. Shoqëria En Bi Power sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punën e ngjashme. Ka paraqitur kontratën për ndërtimin e rrjetit shpërndarës të tensionit të mesëm të nënstacionit Prishtina 7, por kjo punë nuk ka asgjë të përbashkët me punën që prokurohet.
  b. Shoqëria En Bi Power sh.p.k, nuk disponon pikën e liçencës NS18. Shoqeria En Bi Power sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve për shtresat rrugore, ndërkohë që ka marrë përsipër të kryejë punime të tilla.

  4. Bashkimin e përkohshëm i shoqërive Nika sh.p.k, (32.1%) dhe Elkri sh.p.k, (67.9%) për arsye se:
  a. Shoqeria Elkri sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punët e ngjashme, pasi vlara e punës së ngjashme që ka paraqitur, realizuar në tre vitet e fundit, është 16.739.633 Lekë (pa TVSH) nga 28.350.000 Lekë që duhet të ishte si pjesëmarrës i bashkimit të shoqërive me përqindjen më të madhe.

  5. 4 A-M sh.p.k, për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për disponimin e çertifikatës ISO 14001:2004 pasi nga verifikimi në sistem çertifikata e paraqitur rezulton e pavlefshme
  6. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Liqeni 7 sh.p.k, (42.5%) dhe Shkëlqimi 07 sh.p.k, (57.5%) për arsye se:
  a. Shoqëria Shkelqimi 07 sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Tiranë, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

  7. Bashkimin i përkohshëm i shoqërive Denisi 05 sh.p.k, (80%) dhe Xhast sh.p.k, (20%) për arsye se:
  a. Shoqëria Xhast sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Golaj – Kukes, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

  8. Shoqërinë A.N.K. sh.p.k, për arsye se:
  a. Shoqëria A.N.K. sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Korçë, Durrës etj, vende ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.26 - Dt.06-07-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.37 - Dt.21-09-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.39 - Dt.05-10-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data