Open Procurement Albania

Ndërtimi i shëtitores së Himarës.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Vlorë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërtimi i shëtitores së Himarës.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 217,996,613
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 18-09-2015
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues "Elkri & Co SHPK" & Tea SHPK & A.E.K SHPK
Gjikuria SHPK & Arti SHPK & R&T SHPK & Kaleshi SHPK
Fusha SHPK
Çaushi/M SHPK
Elira SHPK
Kajmaku SHPK
Rosi SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FUSHA SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 194,068,814
  Data e shpalljes se fituesit 12-10-2015
  Data e lidhjes se kontrates 29-10-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 232,882,577
  Kohezgjatja e Kontrates 9 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 28 Shtator 2015 paraqiti ankesë shoqëria Elkri SHPK. Ankimit iu dha përgjigje në datën 30.09.2015 duke e refuzuar atë.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar operatorët e mëposhtëm ekonomike me arsyet përkatëse:

  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Elkri SHPK. (49%), Tea SHPK. (41%) dhe A.E.K & Co SHPK. (10%) për arsye se:

  a. Shoqëria Elkri SHPK. nuk plotëson kërkesën për xhiron mesatare të realizuar në tre vitet e fundit
  b. Shoqëria Elkri SHPK. nuk ka paraqitur kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara me shkresë të veçantë nga ky autoritet si dhe të shoqëruara nga akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar.
  c. Shoqëria Elkri SHPK. nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit pasi nuk ka paraqitur diplomën për arkitektin, nuk ka paraqitur certifikatën nga Ministria e Mjedisit për inxhinierin e mjedisit si dhe nuk ka paraqitur certifikatën nga Ministria e Mjedisit për agronomin.
  d. Shoqëria Elkri SHPK. nuk plotëson kërkesën për disponimin e pikës së liçencës N.P – 8. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë , ndërkohë që ka marrë përsipër të kryejë punime të tilla.
  e. Shoqëria A.E.K & Co SHPK. nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme, pasi nuk ka paraqitur faturat tatimore për objektet e deklaruar.
  f. Shoqëria A.E.K & Co SHPK. nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit pasi nuk ka paraqitur diplomat dhe librezat e punës për stafin e deklaruar.
  g. Shoqëria A.E.K & Co SHPK. nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion se ka në stafin e tij, të siguruar sipas legjislacionit në fuqi, mjekun e shoqërisë të pajisur me liçencë të vlefshme dhe me kontratë pune të vlefshme. Kjo shoqëri ka më shumë se 15 punonjës dhe në përputhje me kërkesën, duhet ta kishte paraqitur këtë dokumentacion.
  h. Shoqëria Tea - D SHPK. nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion se ka në stafin e tij, të siguruar sipas legjislacionit në fuqi, mjekun e shoqërisë të pajisur me liçencë të vlefshme dhe me kontratë punë të vlefshme. Kjo shoqëri ka më shumë se 15 punonjës dhe në përputhje me kërkesën, duhet ta kishte paraqitur këtë dokumentacion.

  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Gjikuria SHPK, (85%), Arti SHPK, (6%), R&T SHPK, (5%) dhe Kaleshi SHPK, (4%) për arsye se:

  a. Shoqëria Gjikuria SHPK. nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit pasi nuk ka inxhinier mjedisi, profili trajtim ujërash në stafin e vet.
  b. Shoqëria Gjikuria SHPK. nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit pasi nuk ka inxhinier agronom në stafin e vet.
  c. Shoqëria Arti SHPK. nuk plotëson kushtin për disponimin e stafit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për stafin e kërkuar.
  d. Shoqëria Arti SHPK nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion se ka në stafin e tij, të siguruar sipas legjislacionit në fuqi, mjekun e shoqërisë të pajisur me liçencë të vlefshme dhe me kontrate pune të vlefshme. Kjo shoqëri ka më shumë se 15 punonjës dhe në përputhje me kërkesën, duhet ta kishte paraqitur këtë dokumentacion.
  e. Shoqëria R&T SHPK. nuk plotëson kushtin për disponimin e stafit, pasi me përjashtim të dokumentacionit të paraqitur për një arkitekt, nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion tjetër për stafin e kërkuar.
  f. Shoqëria R&T SHPK. nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion se ka në stafin e tij, të siguruar sipas legjislacionit në fuqi, mjekun e shoqërisë të pajisur me liçencë të vlefshme dhe me kontratë pune të vlefshme. Kjo shoqëri ka më shumë se 15 punonjës dhe në përputhje me kërkesën, duhet ta kishte paraqitur këtë dokumentacion.
  g. Shoqëria Kaleshi SHPK nuk plotëson kushtin për realizimin e punëve të ngjashme, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti.
  h. Shoqëria Kaleshi SHPK nuk plotëson kushtin për disponimin e stafit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për stafin e kërkuar.
  i. Shoqëria Gjikuria SHPK ka marrë përsipër të kryeje punime gjelbërimi në masën 18.718.071 Lekë (pa TVSH), ndërkohë që nuk ka në stafin e vet një agronom, si dhe nuk disponon liçencë për Shërbim ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe /ose kullotat të lëshuar nga QKL, liçencë lidhur me ndikimin në mjedis të lëshuar nga QKL, liçencë për Prodhimin dhe/ose tregtimin e farnave dhe/ose fidanëve lëshuar nga QKL ose një kontrate me një subjekt të licencuar për furnizimin e fidanëve si dhe nuk disponon certifikatë ISO 9001:2008 për prodhim drurë dekorative.
  j. Shoqëria Kaleshi SHPK. ka marrë përsipër të kryejë punime gjelbërimi në masën 6.859.929 Lekë (pa TVSH), ndërkohë që nuk disponon liçencë N.P – 12 Punime të inxhinierisë së mjedisit .

  3. Shoqëria Çaushi/M SHPK. për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  4. Shoqëria Elira SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë. Shoqëria Kajmaku SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  5. Shoqëria Rosi SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.31-08-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.41 - Dt.20-10-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.44 - Dt.09-11-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data