Open Procurement Albania

Sistemim, asfaltim i rrugës Përmet - Carshovë

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Sistemim, asfaltim i rrugës Përmet - Carshovë
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 191,666,666.66 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-72805-09-23-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 946,763,176
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 24-09-2020
Opening Date for Submission of Bids 24-09-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-10-2020
Sector
No. of Bidders 18
Bidders 1. Cobial sh.p.k., & GJOKA KONSTRUKSION
2. ALB-BUILDING
3. Vellezerit Hysa shpk,
4. 2 T sh.p.k., & BE – IS
5. ALB – STAR shpk
6. TREMA ENGINEERING 2
7. 4 A-M. sh.p.k.,
8. SALILLARI shpk
9. GENER 2 shpk
10. GECI shpk
11. A. N. K. shpk
12. STERKAJ shpk& BAJRAMI N shpk, & ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk
13. ROSI shpk 14. S I R E T A 2F shpk & VEGA shpk
15. PE - VLA - KU & BIBA-X shpk
16. NDREGJONI shpk& KTHELLA shpk & LIQENI VII shpk & UDHA shpk & NDERTIMI shpk
17. CURRI shpk & Alba Konstruksion shpk
18. ARIFAJ shpk & DENIS-05 shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Gjoka Konstruksion -
 • COBIAL SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 458,049,187
  Bidder Announcement date 24-11-2020
  Contract date 24-11-2020
  Contract Value including VAT 549,659,025
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje 09.11.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. STERKAJ shpk, & BAJRAMI N shpk, , & ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme

  2. ROSI shpk, Nuk ka paraqitur dokumentacion, nuk ka paraqitur oferte ekonomike,

  3. S I R E T A 2F shpk & VEGA shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  4. PE - VLA - KU , & BIBA-X shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  5. NDREGJONI shpk, & KTHELLA shpk, & LIQENI VII shpk & UDHA shpk & NDERTIMI shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  6. CURRI shpk , & Alba Konstruksion shpk, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme, Gjithashtu nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative

  7. ARIFAJ shpk , & DENIS-05 shpk , & XHAST shpk, , per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for Gjoka Konstruksion viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Gjoka Konstruksion viti 2014
  Monitor treasury transaction for Gjoka Konstruksion viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Gjoka Konstruksion viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  Grafik Punimesh

  Raport teknik (I)

  Raport teknik (II)

  Raport teknik (III)

  Raport teknik (IV)

  Projekt teknik (I )

  Projekt teknik (II)

  Projekt teknik (III)

  Projekt teknik (IV)

  Projekt teknik (V)

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data