Open Procurement Albania

Loti 1 : Mbikëqyrja punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh dhe ndertim i rruges se varrezave .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Kukës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Mbikëqyrje punimesh i ndarë në pesë lote:
Loti 1 : Mbikëqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh dhe ndërtim i rrugës së varrezave .
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 385,629
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 09-10-2015
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues NOVATECH STUDIO SHPK
TOWER SHPK SHPK
ZENIT SHPK
ALB SUPERVIZION - D.S. SHPK
TAULANT SHPK SHPK
VLER-INVEST SHPK
TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & Erald - G SHPK
STUDIO ARCHIMED SHPK & Klodioda SHPK
M.A.K STUDIO SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • TAULANT SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 330,785
  Data e shpalljes se fituesit 06-11-2015
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 5 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:

  1. Novatech Studio SHPK për arsye se:
  a. Mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Gusht 2015 (detyrim ky i maturuar në datën 9 Tetor 2015, dita e tenderit).

  2. Tower SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Tower SHPK nuk plotëson piken 1.3.2 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi dy prej inxhiniereve të kompanisë nuk janë të regjistruar në muajin mars.

  3. Zenit 06 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.

  4. Alb Supervizion – D.S. SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për pikat e nevojshme të liçensës së shoqërisë, pasi nuk disponon pikën N.P – 5. Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
  b. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  c. Oferta e paraqitur është më e ulët se vlera minimale e lejuar e përcaktuar në nenin 7 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim .

  5. Vler Invest SHPK dhe Infratech SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën e përgjithshme për kualifikim lidhur me pagesën e tatimeve dhe sigurimeve shoqërore, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e kërkuar lëshuar nga administrata tatimore.
  b. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  c. Shoqëria Vler Invest SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e shërbimeve të ngjashme, pasi për kontratat e paraqitura nuk ka paraqitur faturat tatimore në përputhje me kërkesën.
  d. Shoqëria Infratech SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e shërbimeve të ngjashme, pasi për kontratat e paraqitura nuk ka paraqitur faturat tatimore në përputhje me kërkesën.

  6. Transport Highway Consulting SHPK dhe Erald - G SHPK për arsye se:
  a. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit nr. 9181 Rep dhe 1913 Kol, të datës 08.10.2015, sipas se çiles shoqëria Transport Highway Consulting SHPK do të kryeje 60% të shërbimeve, ndërsa shoqëria Erald G SHPK do të kryeje 40 % të shërbimeve. Në kontrate nuk janë parashikuar shërbimet konkrete qe do të kryeje secila shoqëri .
  b. Shoqëria Transport Highway Consulting SHPK nuk disponon piken e liçenses N.S – 18 Punime topogjeodezike. Në ketë mënyre ajo nuk mund të kryeje punime mbikëqyrje për këtë pikë.
  c. Shoqëria Transport Highway Consulting SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm.
  d. Shoqëria Erald - G SHPK Nuk plotëson kërkesën e veçantë të kualifikimit lidhur me aktivitetin e qëndrueshëm në tre vitet e fundit, pasi nuk ka paraqitur bilancet në përputhje me kërkesën.
  e. Shoqëria Erald - G SHPK nuk plotëson kërkesën e veçante të kualifikimit lidhur me xhiron e realizuar në tre vitet e fundit, pasi nuk ka paraqitur vërtetim të lëshuar nga dega e Tatim Taksave ku ushtron aktivitetin Operatori Ekonomik mbi xhiron vjetore të shoqërisë për tre vitet e fundit.

  7. Studio Archimed SHPK dhe Klodioda SHPK për arsye se:
  a. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar bazuar në Kontratën e Bashkëpunimit nr. 1093 Rep dhe 192 Kol, të datës 08.10.2015, sipas se cilës shoqëria Studio Archimed SHPK do të kryejë 60% të shërbimeve, ndërsa shoqëria Klodioda SHPK do të kryeje 40 % të shërbimeve. Në kontrate nuk janë parashikuar shërbimet konkrete qe do të kryejë secila shoqëri.
  b. Shoqëria Studio Archimed SHPK nuk disponon pikat e liçensës N.P. – 5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti dhe N.S – 18. Punime topogjeodezike .
  c. Shoqëria Studio Archimed SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm .
  d. Shoqëria Klodioda SHPK nuk plotëson piken 2.1.d të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Gusht 2015 (detyrim ky i maturuar në datën 9 Tetor 2015, dita e tenderit).

  8. M.A.K. Studio SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.37 - Dt.21-09-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.45 - Dt.16-11-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data