Open Procurement Albania

Sherbime projektimi për projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia Korce.

Qarkun Korçë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Shërbime projektimi për projekte të financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR), Bashkia Korçë.

Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve 5Erald-G shpk & HP Studio shpk & HMK Consulting shpk me ulje 8% nga vlera e fondit limit të tenderit dhe e vlerësuar në total me 91.41 pikë është shpallur fituese.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 41,666,666
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 02-02-2016
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues TAULANT SHPK
A & E ENGINEERING sh.p.k
F & S & Invictus
GEOSAT GROUP
GJEOKONSULT & CO
HE & SK 11 11
HMK - Consulting
KLODIODA
P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa & A&I Design
SPHAERA
TEC. CONSULT & ACTI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ERALD-G SHPK -
 • HP Studio SHPK -
 • HMK Consulting SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates Sipas termave te references
  Ankesa Ka pasur ankesa.

  Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria He & SK SHPK. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 25.02.2016.

  Ne daten 22.02.2016 paraqiti ankim shoqeria TEC Consult SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 25.02.2016.

  Ne daten 25.02.2016 paraqiti ankim shoqeria Pangea SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 29.02.2016.

  Ne daten 26.04.2016 paraqiti ankim shoqeria A&E Engineering SHPK.
  Ankimit ju dha pergjigje ne daten 27.04.2016.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine F&S SHPK pasi shoqeria Invictus SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine Geosat Group SHPK
  a. Asnje nga kompanite e bashkimit nuk ka piken 3/c-1 te licenses.
  b. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine He&Sk 11 SHPK
  a. Asnje nga kompanite e bashkimit nuk disponon piken 8/b te licenses.
  b. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.

  4. Shoqeria Klodioda SHPK
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa Consortile pasi shoqeria A&I Design SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin nentor dhe dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  6. Shoqeria Sphaera SHPK
  a. Nuk nuk disponon piken 3/c-1 te licenses.

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqerine TEC. Consult SHPK pasi shoqeria ACTI SHPK, pjese e ketij bashkimi,
  a. Nuk ploteson kerkesen për kualifikim lidhur me pagesen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqeri nuk ka likuiduar detyrimet e energjise elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar diten e tenderit.

  8. Shoqeria Gjeokonsult & Co SHPK
  a. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte te ngjashem (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te pakten nje shtet te komunitetit europian apo ne nje shtet tjeter te zhvilluar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERALD-G SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERALD-G SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERALD-G SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERALD-G SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.03 - Dt.25-01-2016
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.19 - Dt.16-05-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data