Open Procurement Albania

Rikonstruksion i tre rrugeve hyrese te qytetit Rrogozhine.

Qarkun Tiranë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i tre rrugëve hyrëse të qytetit Rrogozhinë.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 24.999.400 (njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind)lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 124,996,999
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Ndërurbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues HASTOÇI
2 BIBA-X 93
ARKONSTUDIO
BOSHNJAKU. B
S i R E T A 2F
EUROTEOREMA PEQIN
BE - IS SH.P.K
LALA
G.P.G. COMPANY
VICTORIA INVEST
4 A-M
N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi
SHKELQIMI 07
ADEM POJANI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • HASTOÇI -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 90,363,694
  Data e shpalljes se fituesit 21-04-2017
  Data e lidhjes se kontrates 02-05-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 108,436,187
  Kohezgjatja e Kontrates 5 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar:

  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Biba X SHPK (45%), dhe Senka SHPK (55%) për arsye se: a. Shoqëria Senka SHPK nuk plotëson piken 2.3.7 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me mjetet dhe pajisjet në dispozicion.
  b. Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson Kërkesën për Kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri pasi ka detyrime në shumen 342.525 leke.

  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Arkonstudio SHPK (32%), dhe Kthella SHPK (68%) për arsye se:
  a. për kontratën që prokurohet shoqërisë Arkonstudio SHPK i takon të kryeje një volum punimesh prej 31,551,319 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqëria Arkonstudio SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 150.000.000 leke, ndërkohe që kjo shoqëri zotëron piken e liçenses NP-4A e cila i lejon të kryeje në të njëjtën kohe punime me vlere të përgjithshme jo me shume se 20.000.000 leke.

  3. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Boshnjaku B SHPK (70.7%), dhe Caushi SHPK (29.3%) për arsye se:
  a. Shoqëria Boshnjaku B SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Kukës, Memaliaj, Peqin, Berat, Vrrine. për këto objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk e ka regjistruar në QKB.
  c. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me disponimin e mbjeteve.

  4. Shoqërinë Euroteorema Peqin SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Milot – Lezhe - Rrëshen nga viti 2011 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi me profilin transport, siç kërkohet në dokumentet e tenderit.

  5. Shoqërinë Be - Is SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Be-Is SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Durrës, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. për rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur në përputhje me kriterin 2.2.5 për kualifikim rezulton të jete e rreme.

  6. të skualifikoje bashkimin e përkohshëm të shoqërive NTP Eurokos SHPK (70%) dhe Denisi 05 SHPK (30%) për arsye se:
  a. Shoqëria NTP Eurokos SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi me profil transport, siç kërkohet në dokumentet e tenderit, ndërkohe që ka marre përsipër të kryeje punime rrugore në të cilat ky specialitet është i domosdoshëm.

  7. Shoqërinë Shkëlqimi 07 SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.

  8. Shoqërinë Adem Pojani SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.10 - Dt.13-03-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.17 - Dt.02-05-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.18 - Dt.08-05-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data