Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës Taulantët , pedonales dhe KUZ në UBT.

Qarkun Tiranë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i rrugës Taulantët , pedonales dhe KUZ në UBT.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 78.446.250 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 82,575,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-02-2017
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues HASTOÇI SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
B-93 SHPK
MELA. SHPK
NDREGJONI SHPK
BE - IS SH.P.K SHPK
AGRI CONSTRUCTION SHPK
BAHAS SHPK
S i R E T A 2F SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
BOSHNJAKU. B SHPK
ARIFAJ SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
A.L-ASFALT SHPK
2R-Group SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • HASTOÇI -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 52,881,647
  Data e shpalljes se fituesit 03-04-2017
  Data e lidhjes se kontrates 10-04-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 63,457,976
  Kohezgjatja e Kontrates 3 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Company Riviera 2008 SHPK për arsye se:
  a. Referuar deklaratës se punëve në proces rezulton se shoqeria Company Riviera 2008 SHPK ka në proces pune me një vlere të përgjithshme prej 229.425.750 leke pa tvsh. Këto pune konsistojnë në rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugësh. Për kontratën që prokurohet shoqërisë Company Riviera 2008 SHPK i takon të kryeje një volum punimesh prej 82.575.000 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqeria Company Riviera 2008 SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 312.000.750 leke, ndërkohe që kjo shoqëri zotëron piken e liçenses NP-4C e cila i lejon të kryeje në të njëjtën kohe punime me vlere të përgjithshme jo me shume se 100.000.000 leke. Për këtë arsye kjo shoqëri skualifikohet.

  2. Mela SHPK (35%) dhe Albshpresa SHPK (65%) për arsye se:
  a. Shoqeria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm .
  b. Shoqeria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçenses pasi ka marre përsipër punime shtresash rrugore dhe nuk ka piken e liçenses NS18 (punime topogjeodezike). Po ashtu ka marre përsipër punime elektrike dhe nuk ka piken e liçenses NP 11.

  3. Be - Is SHPK për arsye se:
  a. Shoqeria Be-Is SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Durrës, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  4. Bahas SHPK (64%) dhe Avduli SHPK (36%) për arsye se:
  a. Të dyja shoqëritë nuk plotësojnë piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me deklaratën për punët në proces pasi nuk kane paraqitur asnjë informacion.

  5. Sireta 2F SHPK (76.63%) dhe Artyka II SHPK (23.37%) për arsye se:
  a. Shoqeria Sireta 2F SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Maliq nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria Artyka II SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Liqenas nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  6. Leon Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Fier nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. Duke qene se kjo e mete është thelbësore, komisioni vendosi të mos vazhdoje me shqyrtimin e dokumentacionit të mbetur për këtë shoqëri.

  7. Boshnjaku B SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  8. Kevin Costruksion SHPK (68.93%) dhe Shendelli SHPK (31.07%) për arsye se:
  a. Shoqeria Kevin Costruksion SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi nuk ka paraqitur asnjë objekt të tille. Objektet e deklaruar janë godina, të cilat nuk mund të konsiderohen si pune të ngjashme.
  b. Shoqeria Shendelli SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  9. Al Asfalt SHPK (85%) dhe Victoria Invest SHPK (15%) për arsye se:
  a. Shoqeria Viktoria Invest SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Librazhd (ne objektin Rikualifikim urban, zona në hyrjen perëndimore të qytetit Librazhd dhe mbrojtje lumore , me vlere 82.200.510 leke) dhe në Bilisht (ne objektin Rikualifikim urban i qendrës se qytetit Bilisht, loti i , me vlere 102.536.108 leke. Për këto dy objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk i ka regjistruar në QKB.

  10. 2R Group SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.05 - Dt.06-02-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.14 - Dt.10-04-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.15 - Dt.18-04-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data