Open Procurement Albania

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Bashkite qe perfshihen jane : Bashkia Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë .
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 3,726,934,577
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 24 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë deri në 10 (dhjetë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të infrastrukturës.
Ankesa Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. 4 A-M
2. A.N.K. sh.p.k
3. Agi Kons sh.p.k
4. Alb - Star sh.p.k
5. Alb Tiefbau sh.p.k. & B-93 sh.p.k. &B93 II sh.p.k. & TOTILA
6. Alba Konstruksion sh.p.k
7. Alb-Building sh.p.k.
8. ALKO-IMPEX General Construction sh.p.k. & Vega sh.p.k.
9. Arifajsh.p.k. & Denis-05 sh.p.k
10. Bami sh.p.k. & Ergi sh.p.k.
11. Be-Is sh.p.k. & 2 T sh.p.k
12. Curri sh.p.k. & S.M.O. Union sh.p.k
13. EDICOM sh.p.k. & Everest sh.p.k. & Kronos Konstruksion sh.p.k.
14. Fusha sh.p.k.
15. Gener 2 sh.p.k.
16. Geci sh.p.k
17. Gjikuria sh.p.k
18. Gjoka Konstruksion sh.p.k.
19. G.P.G. Company sh.p.k
20. Hastoci sh.p.k. & Ulëza-Ndërtim sh.p.k & Almo Konstruksion sh.p.k.
21. PE - VLA - KU sh.p.k. & PE - VLA – KU dega Kosove me Nr. Biznesi dhe BIBA-X sh.p.k.
22. Salillari sh.p.k
23. Trema Engineering 2. sh.p.k.
24. Vellezerit Hysa sh.p.k

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020 dhe Nr. 9 datë 21 Janar 2021 , Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër si me poshte:

Minikonkursi 1: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë.
Fondi limit i minikonkursit 409,474,802 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 278,173,980 lekë pa TVSH
Operatori Fitues i Minikonkursit: 4 A-M sh.p.k

_____________________________________________
Minikonkursi 2: “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 172,240,560 lekë pa TVSH
Oferta fituese e Minikonkursit: 132,182,379 lekë pa TVSH
Operatori Fitues i Minikonkursit: Arifaj sh.p.k. & Denis-05 sh.p.k

_____________________________________________
Minikonkursi 3: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje.
Fondi Limit i Minikonkursit: 298,663,054 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 268,142,250 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Gjoka Konstruksion sh.p.k

_____________________________________________
Minikonkursi 4: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Thumane”, Njësia Administrative Thumane, Bashkia Kruje.
Fondi Limit i Minikonkursit: 576,266,617.00 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 546,940,877 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: GENER 2

_____________________________________________
Minikonkursi 5: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Vorë, Njësia Administrative Vorë, Bashkia Vorë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 299,023,207 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 285,514,488 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Geci sh.p.k

_____________________________________________
Minikonkursi 6: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Thumane”, Njësia Administrative Thumane, Bashkia Kruje.
Fondi Limit i Minikonkursit: 199,467,671 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 196,270,770 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: TREMA ENGINEERING 2

_____________________________________________
Minikonkursi 7: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durres, Bashkia Durres.
Fondi Limit i Minikonkursit: 253,166,480 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 236,835,807 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Alb - Star sh.p.k
_____________________________________________
Minikonkursi 8: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Lezhe, Njësia Administrative Lezhe, Bashkia Lezhe
Fondi Limit i Minikonkursit: 380,385,233.38 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 243,146,808 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Alb Tiefbau” sh.p.k, “B-93” sh.p.k, “B93 II” sh.p.k, “TOTILA” sh.p.k
_____________________________________________
Minikonkursi 9: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Rrëshen, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 129,775,174.4 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 99,469,588 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
_____________________________________________
Minikonkursi 10: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Laç 1.2 dhe Infrastruktura Kritike e Përroit të Laçit, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin”
Fondi Limit i Minikonkursit: 461,160,740 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 257,520,879 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Vellezrit Hysa
_____________________________________________
Minikonkursi 11: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz”
Fondi Limit i Minikonkursit: 79,545,678 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 44,950,309 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k,
_____________________________________________
Minikonkursi 12: Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz”.
Fondi Limit i Minikonkursit: 243,443,710 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 140,642,609 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Be-IS” shpk., & “2T” shpk
_____________________________________________
Minikonkursi 12: Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Manzë, Njësia Administrative Manzë, Bashkia Durrës.
Fondi Limit i Minikonkursit: 73,099,458.3 lekë pa TVSH.
Oferta fituese e Minikonkursit: 72,061,252 lekë pa TVSH.
Operatori Fitues i Minikonkursit: ALB-BUILDING shpk
_____________________________________________
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi - B. i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
- B.i Posaçëm Nr. 31 datë 2 Mars 2021
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 1
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 2
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 3
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 4
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 5
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 6
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 7
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 8
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 9
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 10
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 11
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 12
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 13
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 14
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 15
__________________________________________________

- Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
- Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore
- Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

- VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”
- Contract Notice
- Standard Tender Documents
- VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese
- VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin
- VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data