Open Procurement Albania

Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren lekë 41,666,666 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-57238-04-30-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 206,869,498
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 04-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 04-06-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues 1. S.M.O Union sh.p.k & Shkelqimi - 07 sh.p.k
2. Arifaj sh.p.k & Denisi 05 sh.p.k & XHAST sh.p.k
3. Spektri sh.p.k & Ed Konstruskion sh.p.k
4. ZDRAVO sh.p.k & INERTI sh.p.k
5. IBN sh.p.k & SIRETA 2F sh.p.k & AGRI CONSTRUCTION sh.p.k
6. Progeen sh.p.k & Gjoka Konstruksion sh.p.k
7. Kevin Construksion sh.p.k
8. LLAZO sh.p.k & METEO sh.p.k & BESTA sh.p.k
9. AVDULI sh.p.k & BAHAS sh.p.k
10. GPG COMPANY sh.p.k
11. MF Invest Groupsh.p.k & ALKO IMPEX, General sh.p.k
12. Sterkaj sh.p.k & Bajrami N sh.p.k
13. Arkonstudio sh.p.k & Modeste sh.p.k & STE-LA 2000 sh.p.k
14. Nika sh.p.k
15. Leon Konstruksion sh.p.k
16. Agi Kons sh.p.k
17. Alba Konstruksion sh.p.k
18. Aurora Konstruksion sh.p.k
19. Elda - Vl sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • S P E K T R I SHPK -
 • ED KONSTRUKSION -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 140,788,187
  Data e shpalljes se fituesit 17-07-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 16 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankesë bashkimi i operatorëve Ekonomikë Kevin Construksion sh.p.k, në datën 22.06.2020 ka marrë përgjigje në datë 29.06.2020.
  Ka paraqitur ankesë BOE S.M.O Union sh.p.k NUIS J66902042Q & Shkelqimi - 07 sh.p.k në datën 24.06.2020 ka marrë përgjigje në datë 30.06.2020.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Elda - Vl sh.p.k. Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion.

  2. ZDRAVO sh.p.k & INERTI sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për punë të ngjashme, sepse nuk plotesojn shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.

  3. AVDULI sh.p.k & BAHAS sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për punë të ngjashme, pasi kontratat e paraqitura nga OE Avdul sh.p.k, me perqindjen me te larte ne kete pjemarrje, nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Gjithashtu, OE Bahas sh.p.k ka paraqitur vetem nje kontratë të vetme dhe është Masa te integruara te energjise per tre ndertesa te trashegimise arkitekturore ne Shqiperi pra, ka paraqitur nje kontratë të vetme i cili nuk mund të konsiderohet si punim i ngjashëm.

  4. Arifaj sh.p.k & Denisi 05 sh.p.k & XHAST sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për punë te ngjashme, pasi BOE nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh, konkretisht OE Arifaj si pjestari me perqindje me te larte me ne kete bashkim operatoresh ka sjell nje kontrate te ngashme Banesat Sociale Seksioni III dhe shtese kontrate ne periudhen 2015-2017 (faturat brenda aftit te kesaj kontrate sipas kriterit te DST, nuk ploteson vleren 103,434,749 pa tvsh per nje objekt te ngjashem). Gjithashtu OE Xhast sh.p.k., dhe OE Denis-05 kane paraqitur vetem nga nje kontrate te ngjashme, poshte vleres se kerkuar ne raport me perqindjen ne kete pjesemarrje

  5. GPG COMPANY sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b.Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  6. S.M.O Union sh.p.k & Shkelqimi - 07 sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 për punë te ngjashme, nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh, Konkretisht OE SMO Union si pjestari me perqindje me te larte ne kete bashkim operatoresh ka sjell kontrata të një natyre të ndryshme (rruge, sheshe, diga, etj) dhe/ose poshte vleres se kerkuar ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S P E K T R I SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S P E K T R I SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S P E K T R I SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S P E K T R I SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Shtojca Nr 1
  SPECIFIKIMET TEKNIKE

  PROJEKTI ARKITEKTONIK

  GRAFIK PUNIMESH

  RELACION TEKNIK

  PREVENTIV PUNIMESH

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data