Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.2( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-59544-06-01-2020 ) - “Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë. (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kontrate me Objekt :“Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë” (Minikonkursi Nr. 2).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit 8,088,267 lekë pa TVSH.
Nr. Reference REF-59544-06-01-2020(Minikonkursi Nr. 2)
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 02-06-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 02-06-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-06-2020
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “Ave Consulting” sh.p.k, , & “D& C Partners” sh.p.k, , & “Eurotest sh.p.k., & “ER – NO” sh.p.k, & “Abkons” sh.p.k.,
2. “Infratech” sh.p.k , & “Vler-Invest” sh.p.k., , & Elvira Kuri,
3. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
4. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
5. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
6. “Arabel Studio” sh.p.k , & “HMK - Consulting”
7. “InfraKonsult” sh.p.k
8. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
9. “C.E.C Group” sh.p.k,
10. “Studio Rebus” sh.p.k , & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k.,
11. “Derbi-E” sh.p.k, & “Zenit&Co” sh.p.k,
12. “A & E Engineering” sh.p.k
13.“Erald-G” sh.p.k, & “Transport Highway Consulting” sh.p.k,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INFRATECH SHPK - VLER-INVEST SHPK - Elvira Kuri -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 7,070,610
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 07-08-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 8,484,732
  Kohezgjatja e Kontrates 7 jave kalendarike
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra - Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, është shpallur fitues / kontraktor ne proceduren me objekt ”Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona Lac1.2”, Njësia Administrative Laç 1.2, Bashkia Kurbin” ne date 4/08/2020, kontratë brenda të njëjtës marrëveshje kuadër në kuadër të rindërtimit. Sipas shtojcës 12 te DST percaktohet se “vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit..”
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 02 Qershor 2020.
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 69 datë 11 Shtator 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data