Open Procurement Albania

Ndërtimi i Rrugëve në qendër të Fshatit Jorgucat.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Gjirokastër
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërtimi i Rrugëve në qendër të Fshatit Jorgucat.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 47,831,289
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 14-05-2015
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues Feba SHPK
Derveni 1 SHPK
Beqiri SHPK& Spektri SHPK
Cobial SHPK
Nika SHPK& Kthella SHPK
B 93 SHPK
Sireta 2F SHPK
Eral Konstruksion SHPK
Arti SHPK& Iliria D SHPK
Mane/S SHPK
Bean SHPK& Erges Mat SHPK
Alba Konstruksion SHPK
Neal 86 SHPK& Savrikald SHPK& Flondi SHPK
Shendelli SHPK& Filipi SHPK
Tea-D SHPK& Elkri SHPK
Kronos SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • COBIAL SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 32,299,740
  Data e shpalljes se fituesit 02-07-2015
  Data e lidhjes se kontrates 13-07-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 38,759,688
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka patur ankesa.
  Operatori ekonomik Bean SHPK në datën 05.06.2015 paraqiti ankesë, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 09.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi mos pranimin e ankesës së paraqitur.
  Bashkimi i operatorëve ekonomikë Beqiri SHPK & Spektri SHPK ka paraqitur ankesë në datën 08.06.2015, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 10.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi që Komisioni i Hapjes i Vlerësimit të Ofertave të kryejë rivlerësimin e ofertës të paraqitur nga ankimuesi.
  Operatori ekonomik Derveni 1 SHPK në datën 08.06.2015 paraqiti ankesë, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit nga Autoriteti Kontraktor. Në datën 11.06.2015, Komisioni për shqyrtimin e ankesës vendosi mos pranimin e ankesës së paraqitur.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik B 93 SHPK
  a. Nuk nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  2. Operatori ekonomik Alba Konstruksion SHPK
  Nuk ka paraqitur një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.
  3. Operatori ekonomik Derveni 1 SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave. 4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Bean SHPK & Erges Mat SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Shendelli SHPK & Filipi SHPK
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  6. Operatori ekonomik Feba SHPK
  a) Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015,detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  b) Nuk plotëson asnjë prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 23.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
  7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Beqiri SHPK & Spektri SHPK
  a. Shoqëria Spektri SHPK, nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  8. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Nika SHPK & Kthella SHPK
  a. Operatori Kthella SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi Sistemet e menaxhimit të ambientit lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet te jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.16 - Dt.27-04-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.26 - Dt.06-07-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.28 - Dt.20-07-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data