Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.9( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-59544-06-01-2020 ) - “Shërbime të projektimit të detajuar për rikonstruksionin e rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari - Gjelbërimi”, zona Spitallë”, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.9 - “Shërbime të projektimit të detajuar për rikonstruksionin e rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari - Gjelbërimi”, zona Spitallë”, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 18-05-2020 Titull Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit ) , me referencë REF-59544-06-01-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 16,817,789 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 14,687,741 lekë pa tvsh
Nr. Reference REF-59544-06-01-2020(Minikonkursi Nr. 9)
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 02-06-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 02-06-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 12-06-2020
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
2. “InfraKonsult” sh.p.k
3. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
4. “Ave Consulting” sh.p.k & “D&C Partners” sh.p.k & “Eurotest sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k
5. “C.E.C Group” sh.p.k
6. “A & E Engineering” sh.p.k
7. “Arabel Studio” sh.p.k & “HMK - Consulting”
8. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
9. “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri
10. “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k
11. “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k
12. “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k
13. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 14,687,741
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 13-09-2021
  Vlera e Kontrates me TVSH 14,687,741
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k
  2. Operatori ekonomik “InfraKonsult” sh.p.k
  3. Operatori ekonomik “Gjeokonsult & CO” sh.p.k
  4. BOE “Ave Consulting” sh.p.k & “D&C Partners” sh.p.k & “Eurotest sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k & “Abkons” sh.p.k
  5. Operatori ekonomik “C.E.C Group” sh.p.k
  6. Operatori ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k
  7. BOE “Arabel Studio” sh.p.k & “HMK - Consulting”
  8. BOE “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k
  9. BOE “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri
  10. BOE “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k
  11. BOE “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k
  12. BOE “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k
  13. BOE “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k, Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  2. “ERALD – G” sh.p.k & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  3. “Studio Rebus” sh.p.k & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  4. “HUK-Project” & “ASH Engineering” & “Infra - Plan” sh.p.k, Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  5. “Arabel Studio” sh.p.k , & “HMK - Consulting”, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  6. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  7. “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & Elvira Kuri”, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  8. “Derbi-E” sh.p.k & “Zenit&Co” sh.p.k., Vlera 14687741 lekë pa TVSH
  9. “C.E.C Group” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  10. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  11. “A & E Engineering” sh.p.k, Vlera: 14687741 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 134 datë 8 Shtator 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr.141 datë 22Shtator2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data