Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Shkollës 9 vjeçare Dërsnik, Komuna Voskop.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korçë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i Shkollës 9 vjeçare Dërsnik, Komuna Voskop.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 10,144,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2015
Sektori Infrastrukturë Objekte Arsimore
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues Infinit SHPK
Nika SHPK
Shqiponja M SHPK
Shpresa SHPK
Derveni1 SHPK
Avduli SHPK
Shendelli SHPK & Filipi SHPK
Aldok SHPK & Pelvis SHPK
Beladi SHPK
Be-Is SHPK
Alb-Korca 2002 SHPK
Caushi M SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHQIPONJA-M -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 6,817,073
  Data e shpalljes se fituesit 07-08-2015
  Data e lidhjes se kontrates 28-08-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 8,180,487
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  • Në datën 10.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Avduli SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 15.07.2015.
  • Në datën 13.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Shqiponja - M SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 15.07.2015.
  Në datën 16.07.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  • Në datën 20.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Shqiponja - M SHPK.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 21.07.2015.
  Në datën 21.07.2015 u bë rivlerësimi në sistem.
  • Në datën 23.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Derveni 1 SHPK.
  Ankesa nuk u pranua se ishte jashtë afateve.
  Ankesës ju dha përgjigje në datën 27.07.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:

  1. Infinit SHPK :
  a. Nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri ( vërtetimi i paraqitur nuk është ne emër te shoqërisë).
  b. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 5.000.000 (pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 20.000.000 (njëzet milion) lekë pa tvsh.

  2. Nika SHPK :
  a. Nuk plotëson pikën 2.4.6 në DST ku shprehet se makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera. Për ketë duhej të paraqitej një deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese se makineritë nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë deklaruar në një procedurë tjetër tenderimi në të cilën nuk është shpallur ende fituesi.

  3. Avduli SHPK
  a. Vërtetimet e lëshuara e kanë kaluar afatin tre mujor të përcaktuar në DST.

  4. Caushi M SHPK
  a. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion .

  5. Derveni 1 SHPK
  a. Ka të hapur një ceshtje sekuestro aksionesh të shoqërisë nga ana e përmbarimit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHQIPONJA-M viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHQIPONJA-M viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHQIPONJA-M viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHQIPONJA-M viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.18 - Dt.11-05-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.32 - Dt.17-08-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.35 - Dt.07-09-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 5 datë 4.2.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data