Open Procurement Albania

Ndërtimi i kopshtit dhe çerdhes Manzë, Njesia Administrative Manzë (Programi i Rindertimit)

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Ndërtimi i kopshtit dhe çerdhes Manzë, Njesia Administrative Manzë (Programi i Rindertimit)
Nr. Reference REF-28042-05-09-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 46,409,693
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-05-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-05-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 20-05-2022
Sektori Infrastrukturë Objekte Arsimore
Nr. i Operatoreve Konkurues 18
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë per kete procedure prokurimi:
1. “2 N” shpk
2.“A.L-ASFALT” shpk
3.BOE “Ante-Group” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk
4. “BE – IS” sh.p.k
5. “DAJTI PARK 2007” shpk
6. “Ergi” shpk
7. “Eurondërtimi 2000” shpk
8. “Glavenica” shpk
9.“Ina” shpk
10.BOE “Caushi M” shpk & “K.M.K” shpk
11.“Leon Konstruksion” shpk
12. BOE “ Mf Invest Group” shpk & “Mane/s shpk
13. “Modeste” shpk
14. “Nika” shpk
15. “Pepa Group” shpk
16.BOE “PE - VLA – KU” shpk & “PE-VLA-KU” shpk., Dege ne Kosovë
17. “Sireta 2F” shpk
18.“Zdravo” shpk

Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë( faza e dyte ) këta operatorë ekonomikë, me vlerat përkatëse të ofruara:
1.BOE “Mf Invest Group” shpk.& “Mane/s shpk. - 38,984,142 Leke
2. “Ina” shpk -38,334,000 Leke
3. “BE – IS” sh.p.k - 40,245,600 Leke
4. “Zdravo” shpk. -39,261,600 Leke
5.BOE “Ante-Group” shpk, ” &“FERRO BETON & CONSTRUCTION CO”shpk -39,359,016Leke
6. “Nika” shpk. - 39,500,000 Leke
7.BOE “Caushi M” shpk. &“K.M.K” shpk, -40,691,007 Leke
8.BOE “PE - VLA – KU” shpk. & “PE-VLA-KU” shpk., Dege ne Kosovë -44,037,885 Leke
9. “Modeste” shpk., 41,756,000 Leke
10. “2 N” shpk, 41,631,000Leke
11. “Eurondertimi 2000” shpk. -43,532,292Leke
12.“Leon Konstruksion” shpk - 45,944,444 Leke
13. “Pepa Group” shpk. -46,149,600 Leke
14. “Glavenica” shpk.-35,000,000 Leke
15.“Ergi” shpk.- 39,360,000 Leke
16.“Dajti Park 2007” shpk - 43,927,791 Leke
17.“A.L-ASFALT” shpk. - 44,000,000 Leke
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Mf Invest Group shpk - Mane/s shpk -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 38,984,142
  Data e shpalljes se fituesit 13-10-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 12 Muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar opereatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“Glavenica” shpk,, per arsye:
  - nuk ka dorëzuar sigurimin e ofertës siç e parashikon pikea 1/c te shtojcës 15 të dokumenteve të tenderit, “Sigurimi i ofetës dorëzohet në fazën e dytë.”

  2.“Ergi” shpk, per arsye:
  - nuk ka përmbushur kërkesën e autoritetit për të dhënë sqarim me shkrim lidhur me ofertën kohore anomalisht të ulët parashikuar në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore” shkronja D”.

  3.“Dajti Park 2007” shpk, per arsye|:
  - nuk ka përmbushur kërkesën e autoritetit për të dhënë sqarim me shkrim lidhur me ofertën kohore anomalisht të ulët parashikuar në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore” shkronja D”

  4.“A.L-ASFALT” shpk, per arsye:
  - nuk ka përmbushur kërkesën e autoritetit për të dhënë sqarim me shkrim lidhur me ofertën kohore anomalisht të ulët parashikuar në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore” shkronja D”.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-28042-05-09-2022
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 142 datë 13 Tetor 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data