Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.19 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - “Zonën e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari” Loti V punime shtesë në rrugët e brendshme, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.19- “Zonën e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari” Loti V punime shtesë në rrugët e brendshme, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 10 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 19 kanë sjellë ofertë zyrtare 10 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove & “BIBA-X” sh.p.k

- Fondi i Minikonkursit është 84,567,878 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 83,666,797 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 1.07 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 19)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues 1. "4 A-M”
2. “A.N.K.” sh.p.k
3. “Agi Kons” sh.p.k
4. “Alb - Star” sh.p.k
5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
7. “Alb-Building” sh.p.k
8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
13. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
14. “Fusha” sh.p.k
15. “Gener 2” sh.p.k
16. “Geci” sh.p.k
17. “Gjikuria” sh.p.k
18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
19. “G.P.G. Company” sh.p.k
20. “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k
22. “Salillari” sh.p.k
23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “PE - VLA - KU” sh.p.k - PE - VLA – KU - “BIBA-X” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 83,666,797
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 10-05-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 83,666,797
  Kohezgjatja e Kontrates 1 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”, për këto arsye:
  - nuk ka përmbushur kërkesën e autoritetit për të dhënë sqarim me shkrim lidhur me ofertën kohore anomalisht të ulët parashikuar në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore” shkronja D”.
  2. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, për këto arsye:
  - oferta kohore mbi afatin kohor të parashikaur në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore”, shkronja A
  3. “Geci” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit
  4. “Alb - Star” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  5. “EDICOM” sh.p.k &“Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  6. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. "4 A-M”
  2. “A.N.K.” sh.p.k
  3. “Agi Kons” sh.p.k
  4. “Alb - Star” sh.p.k
  5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
  6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
  7. “Alb-Building” sh.p.k
  8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
  9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
  10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
  11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
  12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
  13. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
  14. “Fusha” sh.p.k
  15. “Gener 2” sh.p.k
  16. “Geci” sh.p.k
  17. “Gjikuria” sh.p.k
  18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
  19. “G.P.G. Company” sh.p.k
  20. “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
  21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k
  22. “Salillari” sh.p.k
  23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
  24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”, Vlera: 67,990,144 lekë pa TVSH
  2. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k, Vlera: 83,666,797 lekë pa TVSH
  3. “Alb-Building” sh.p.k, Vlera: 82,498,365 lekë pa TVSH
  4. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, Vlera: 74,125,804 lekë pa TVSH
  5. “Alba Konstruksion” sh.p.k, Vlera: 84,566,749 lekë pa TVSH
  6. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, Vlera: 94,177,464 lekë pa TVSH
  7. “Geci” sh.p.k, Vlera: 86,850,424 lekë pa TVSH
  8. “Alb - Star” sh.p.k, Vlera: 94,240,928 lekë pa TVSH
  9. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, Vlera: 99,688,550 lekë pa TVSH
  10. "4 A-M”, Vlera: 84,567,877 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 19)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 62 datë 13 Maj 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 24 Maj 2022

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data