Open Procurement Albania

Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
  • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Nr. Reference REF-74269-07-04-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 500,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 05-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues 1. “A. N. K.” shpk.
2. “G.P.G. COMPANY” shpk,
3. BOE “ALB TIEFBAU” shpk , & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
4. “FUSHA” shpk
5. BOE “2 T” shpk, & “BE – IS” SH.P.K,
6. BOE “ALB SHPRESA” shpk, & “MANE/S” shpk & “MELA.” Shpk & “SARDO” SH.P.K”
7. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” shpk & “ABI CONS” shpk
8. “COMPANY RIVIERA 2008” shpk
9. “SHKELQIMI 07",shpk
10. “KTHELLA”shpk
11. BOE “T & XH” shpk & “ELMAZAJ KONSTRUKSION” shpk
12. BOE “CURRI” shpk & “S.M.O.UNION” shpk
13. BOE “B93 II” shpk, & “B-93" sh.p.k & “GLAVENICA” sh.p.k
14. “GJIKURIA” shpk
15. “ALB-BUILDING” shpk
16. BOE “ARIFAJ” shpk & “HAZIRI”.shpk
17. BOE “4 A-M” shpk & “BONUS” sh.p.k
18. BOE “ALMO KONSTRUKSION” shpk & “ULZA” shpk,
19. “ALBAVIA”shpk
20. BOE “MF INVEST GROUP” shpk & “S I R E T A 2F “ shpk & “ALKO-IMPEC General Construcion” shpk
21. “GECI” shpk
22. “VELLEZERIT HYSA” shpk
23. “ALBA KONSTRUKSION” shpk
24. “BAMI HOLDING” shpk

Jane kualifikuar si fitues te procedures se prokurimit operatoret ekonomike te meposhtem:
1. “A. N. K.” shpk, vlera 361.176.985 lekë pa tvsh
2. “G.P.G. COMPANY” shpk, vlera 363.268.710 lekë pa tvsh
3. BOE “ALB TIEFBAU” shpk & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk, vlera 367.187.225 lekë pa tvsh
4. “FUSHA” shpk , vlera 375.000.000 lekë pa tvsh
5. BOE “2 T” shpk, & “BE – IS” SH.P.K, vlera 387.277.388,95 lekë pa tvsh
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 01-09-2023
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
1. BOE ALB SHPRESA shpk, MANE S shpk, MELA Shpk, dhe SARDO SH.P.K, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

2. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk dhe ABI CONS shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

3. COMPANY RIVIERA 2008 shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

4. SHKELQIMI 07 shpk,per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 lote Rajonet 3 amp;4 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

5. KTHELLA shpk, per arsye:
–Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

6. BOE T XH shpk dhe ELMAZAJ KONSTRUKSION, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

7. BOE CURRI shpk dhe S.M.O.UNION shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

8. BOE B93 II shpk, B93 sh.p.k dhe GLAVENICA sh.p.k, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

9. GJIKURIA shpk, per arsye:
-Ka paraqitur vleren e HSE 13,268,608.3 e paraqitur ne preventivin e ofertes eshte me e vogel se ajo qe eshte parashikuar ne DST

10. ALB BUILDING shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e Strukturave mbrojtese, veprave te artit, etj, Rajonin 3 amp; 4 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

11. BOE ARIFAJ shpk dhe HAZIRI shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

12. BOE 4 A M shpk dhe BONUS sh.p.k per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

13. BOE ALMO KONSTRUKSION shpk dhe ULZA shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

14. ALBAVIA shpk, per arsye:
-Nuk ka paraqitur oferten sipas Dokumentave Standardeve te Tenderit.

15. BOE MF INVEST GROUP shpk, S I R E T A 2F shpk dhe ALKO IMPEC General Construcion shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT njoftimit te kontrates.

16. GECI shpk, per arsye:
-Nuk ka paraqitur vleren e HSE ne preventivin e ofertes,

17. VELLEZERIT HYSA shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e Strukturave mbrojtese, veprave te artit, etj, Rajonin 1 amp; 2 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

18. ALBA KONSTRUKSION shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

19. BAMI HOLDING” shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 lote Rajonet 1 amp;2 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Më datë 06.09.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK.

Më datë 09.10.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi parashtrimet me shkrimtë ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
1. Të pranojë pjesërisht ankesa e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK
2. Autoriteti kontraktor të rishikoje arsyet e skualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74269-07-04-2023
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Raport Teknik
Preventiv
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Formular Ankimimi Curri SHPK dhe SMO Union
Formular Vendimi KPP

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data