Open Procurement Albania

Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren lekë 187,500,000 Leke me tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-69419-08-21-2020
Kodi CPV
45246100-4 - Ndërtim i mureve lumore, 45243510-0 - Punime argjinature,
Vlera / Fondi Limit 625,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 24-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-09-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. “Alba Konstruksion” sh.p.k
2. “Bean“ sh.p.k & “Desaret” sh.p.k & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest” sh.p.k
3.“Curri”
4. “G.P.G Company”
5. “Salillari“ sh.p.k
6. “Sireta - 2F“ sh.p.k & “Euro – Alb“ sh.p.k
7. “Dabar“
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBA KONSTRUKSION -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 525,481,297
  Data e shpalljes se fituesit 08-10-2020
  Data e lidhjes se kontrates 14-10-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 630,577,556
  Kohezgjatja e Kontrates 18 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. “Bean“ sh.p.k & “Desaret” sh.p.k & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest” sh.p.k, nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga BOE, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Kontratat e paraqitura te se njejtes naturë nga OE “Curri” shpk., nuk arrijnë vleren e kerkuar as per kushtin e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Operatori ekonomik “Bean” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative.

  2. “Curri” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Curri” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (godina ne fazen e karabinase apo rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica. Kontratat e paraqitura të cilat mund të konsiderohen te ngjashme ose jane jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per kushtin e pare a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  3. “GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontrata e paraqitur nga ky operator është në pjesën më të madhe jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per kushtin e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Operatori ekonomik GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine punetore (nr. punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative .

  4. “Salillari“ sh.p.k, nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve të veçanta na DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Salillari” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Salillari” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica, etj)

  5. “Sireta - 2F“ sh.p.k & “Euro – Alb“ sh.p.k, është tërhequr nga oferta me kërkesë për tërheqje nr. 95 Prot, datë 28.09.2020 protokolluar nga autoriteti kontraktor me nr.2243 Prot., datë 28.09.2020.

  6. “Dabar“ Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
 • Relacion Hidroteknike
 • Projekti i ures
 • Raporti Teknik
 • Studim Gjeologo Inxhinjerik- mbi Rehabilitimin e Lumit Gjanica Segmenti Urame Shkallë –Ura E Sheqit
 • Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data