Open Procurement Albania

Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021

Qarkun 12 Qarqet
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021.

______________________________
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm si me poshte:
1. “ARABEL – STUDIO” sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k & “GR ALBANIA” sh.p.k
2. “A & E Engineering” sh.p.
3. “CIVIL CONS” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
4. “G B Civil Engineering” sh.p.k & “INVICTUS” sh.p.k., & “Margarita Kodra” sh.p.k.,
5. “GEOSAT GROUP” sh.p.k.
6. “Gjeokonsult&Co” shpk & “ITM” shpk,
7. “HE & SK 11” sh.p.k, & “SELAS” sh.p.k.
8. “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k. & “LORENCO&CO” sh.p.k.,
9. “INFRATECH” sh.p.k. NUIS K91628001D & “Tirana New Supervisor” sh.p.k.
10. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k.
11. “Sphaera” sh.p.k. & “Archispace” sh.p.k. & “I RI” sh.p.k.
12. “IMES-D” sh.p.k. & “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN” sh.p.k.
13. “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k. & “ERALD – G” sh.p.k.
14. “Derbi –E” sh.p.k., & “Zenit & Co” sh.p.k.,
15. “47 EK&Iliriada PKS” sh.p.k. & “Studio Rebus” sh.p.k. & “PNI-2001” sh.p.k,
Nr. Reference REF-68480-08-11-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 71,048,283
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 12-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 14-09-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 20
Operatore Konkurues 1. HE & SK 11 sh.p.k, & SELAS sh.p.k.
2. GEOSAT GROUP sh.p.k.
3. Derbi –E sh.p.k. & Zenit & Co sh.p.k.
4. INFRATECH sh.p.k. & Tirana New Supervisor sh.p.k.
5. Gjeokonsult&Co shpk & ITM shpk,
6. A & E Engineering sh.p.k
7. 47 EK&Iliriada PKS sh.p.k. & Studio Rebus sh.p.k. & PNI-2001 sh.p.k,
8. CIVIL CONS sh.p.k , & Engineering Consulting Group sh.p.k
9. Illyrian Consulting Engineers sh.p.k. & LORENCO&CO sh.p.k
10. Sphaera sh.p.k. J81809003U & Archispace sh.p.k. & I RI sh.p.k.
11. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k. & ERALD – G sh.p.k
12. IMES-D sh.p.k. & INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM-IKN sh.p.k
13. ARABEL – STUDIO sh.p.k & KKG PROJECT sh.p.k L41915003F & GR ALBANIA sh.p.k
14. G B Civil Engineering sh.p.k & INVICTUS sh.p.k. & Margarita Kodra sh.p.k.
15. INSTITUTI DEKLIADA-ALB sh.p.k.
16. ARENA MK shpk
17. C.E.C GROUP shpk & ELBA shpk,
18. ERSI/M sh.p.k.
19. TOWER sh.p.k. & Dricons sh.p.k,
20. TAULANT sh.p.k. & HMK-Consulting shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 28-10-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj
Ankesa Ka pasur ankesa.
Në datë 05.10.2020 është paraqitur ankesë pranë AK.
Ka marrë përgjigje në datë 07/10/2020.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. C.E.C GROUP shpk & “ELBA” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

2. “TAULANT” sh.p.k. & “HMK-Consulting” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

3. “Arena MK” sh.p.k., pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

4. “TOWER” & “Dricons” sh.p.k, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

5. Operatori ekonomik “Ersi/M” sh.p.k., pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin sherbime te ngjashme”, per te cilen vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë më e vogel se 40% e vlerës së fondit limit që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit; nuk ploteson Kriterin per numrin e punonjesve; nuk ploteson Kriterin per vleren mesatare te xhiros gjate 3 viteve te fundit

Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-68480-08-11-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data