Open Procurement Albania

Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Vlore
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 38,435,333 lekë pa tvsh.
Nr. Reference REF-74337-10-07-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 525,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 08-10-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 08-10-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-11-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. BOE GJIKURIA sh.p.k. & ALBAVIA shpk
2. OE FUSHA sh.p.k.,
3. BOE 2 T shpk & BE - IS
4. BOE CURRI shpk
5. OE ALB-BUILDING shpk
6. OE G.P.G. COMPANY shpk
7. OE FLORIDA shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA -
 • ALBAVIA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 499,736,229
  Data e shpalljes se fituesit 31-12-2020
  Data e lidhjes se kontrates 06-01-2021
  Vlera e Kontrates me TVSH 599,683,475
  Kohezgjatja e Kontrates 10 muaj.
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje ne dt. 02.12.2020 , 03.12.2020 dhe me vendim te KPP-se nr.611/2020 date 30-12-2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. 2 T shpk & BE - IS per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT përvojë të suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.4. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket licencave qe duhet te disponojne nga operatoret ekonomike per zbatimin e kontrates. Bashkimi i operatoreve ekonomik “2T” sh.p.k & “BE - IS” shp.k, nuk ploteson kerkesen per piken “N.P – 8.D - Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje”, pasi te dy anetaret e BOE kane vetem piken N.P 8.C. Po ashtu, “Operatori Ekonomik “Be-IS” shpk, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  2. CURRI shpk per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” ,

  3. ALB-BUILDING shpk per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  4. G.P.G. COMPANY shpk, per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine punetore (nr punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  5. FLORIDA shpk , per arsye se nuk ka paraqitur oferte ekonomike, Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 06-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -4,81 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 3 datë 11 Janar 2021
  Grafik Punimesh

  Projekt Teknik

  Relacion Arkitektonik

  Relaion Teknik

  Projektim - Shetitore Livadhe - Shtator 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data