Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
17 Farma Net Albania 181 471,093,978 181 471,093,978 312,700,717

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje Medikamenti Viper Venom Antitoxin Lidhur Kontrata Farma Net Albania
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Blerje bari Viper Venom Antiserum 1 amp/ 5 ml, per nje periudhe mbulimi 12 mujore”. 3,042,243 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 3,040,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Blerje Barnash - Loti 4 Barna hormonale sistemike,hormone seksuale Loti 4- Oxytocin 10 UI/ml Ampule 633,226 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 98.9 leke pa tvsh për njësi
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për pëerballimin e situatës Covid-19 delegim nga MSHMS për nevoja të SRV “ 4,091,000 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 3,335,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Lot 5 Oxytocin 1,731,477 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 1,730,750.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Blerje Artikuj per masa mbrojtese personale per perballimin e situates se COVID-19 6,888,333 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 6,489,000.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 13 Phytomenadion (Vitamin K) Lidhur Kontrata Farma Net Albania 44.3 leke per njesi.
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - ndare ne 33 lote - Lot 11 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ml Ampule 138,518 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 98.90 leke per njesi
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19. 132,820,000 Lidhur Kontrata Farma Net Albania 82,560,000.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Blerje Medikamente te deleguara nga MSHMS -Loti 6 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ml Ampule 98,942 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 98,900.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje Solucion për Arrest Kardiak 5,010,000 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 4,950,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Loti 9 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ml Ampule 890,473 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 890,100.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Loti 4 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ml Ampule 1,662,217 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 98,9 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 117 Phenytoin sodium Lidhur Kontrata Farma Net Albania 391 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 44 PPD Tuberculin Lidhur Kontrata Farma Net Albania
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 3 Oxytocin 10UI/ml 779,659 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 779,322.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Loti 9 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ ml Ampule 494,707 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 98,90 leke per njesi
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti 14 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Oxytocin 10 UI/ml Ampule 1,978,830 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 98.9 leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 108 Naloxone Lidhur Kontrata Farma Net Albania
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 13 Phytomenadion (Vitamin K) 3,310,094 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 44.3 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 108 Naloxone 967,219 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 299 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 117 Phenytoin sodium 2,426,824 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 391 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 6 Benzylpenicillin potassium 2,623,630 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 262.50 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 37 Viper venom antiserum 7,817,562 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 7,360.00  leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 40 Isoflurane 21,405,180 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 2,290 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 44 PPD Tuberculin 1,243,467 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 2,340.00 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “Blerje barna dhe materiale mjekimi për qendrat shëndetësore që mbulojnë me shërbim zonat turistike verore për sezonin 2020, 2021 si dhe për qendrat shëndetësore që bllokohen gjatë sezonit të dimrit 2020-2021 dhe 2021-2022” 87,646,057 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 86,935,174.75
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Blerje monitor pacienti dhe aspirator personal per nevoja te srv 800,000 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 791,000.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë blerje CPAP(kit) 800,000 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 781,200.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 3 - Furnizim vendosje aspirator te levizshem me aksesoret perkates 1,984,500 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 1,313,325.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.