Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
10 105 194 14,576,904,037 165 4,471,778,315 11,719,608,198

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Tiranë Loti i Tretë: “Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.4, Njësinë Administrative Nr.5, Njësinë Administrative Nr. 6” (Programi i Rindërtimit) 6,325,560 Njoftuar Fituesi Arabel Studio” shpk & “Llazo” shpk 6,240,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti II “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr. 6 dhe Njësinë Administrative Kashar)” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata INSTITUTI DEKLIADA - ALB 16,099,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti III “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr. 8, Njësinë Administrative Nr.9 dhe Njësinë Administrative 10 dhe Njësinë Administrative Nr. 11” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata “Infratech” shpk &”Vler Invest” shpk & “Arkimade” shpk & "Hydro-Alb-Studio" shpk 13,800,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti IV “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.2 dhe Njësinë Administrative Krrabë.” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk 11,100,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti V “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.5 dhe Njësinë Administrative Nr. 8” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata InfraKonsult SHPK 9,500,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti VI “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.1, Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr. 3” (Programi i Rindërtimit) Lidhur Kontrata Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk 11,100,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve per: Rindertimin i 14 (katermbedhjete) objekteve Arsimore ne Bashkine e Tiranes. (Programi i Rindërtimit). 34,524,353 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Rindertimi i 14 objekteve Arsimore ne Bashkine e Tiranes. (Programi i Rindërtimit) 3,711,884,202 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i godinës “Godina nr.22, blv. Zogu I (7-katëshi)”(Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata Fusha Shpk & Edil-al -it Shpk 143814171.35
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i kopshtit “Fikas”. (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata "Uleza Ndertim" shpk & "Hastoci" Shpk & 'Flori" Shpk 19,822,144.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i godinës Qendra Sociale “Të qëndrojmë së bashku” Kombinat Tiranë” (Programi i Rindertimit)
Lidhur Kontrata "Uleza Ndertim" shpk & "Hastoci" Shpk & 'Flori" Shpk 129,297,155.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.1) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata 4 A -M SHPK 305,946,636.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.2) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Gener 2” sh.p.k. 305,996,838.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.3) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata Alko impex” shpk & “Vega” shpk & “MF Invest” shpk 306,499,751.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.4) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Ante group” shpk & “AGB 3” shpk & “NOVA Construction 2012” Shpk 306,626,622.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.5) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Gjikuria” shpk & “Instituti Dekliada” shpk 305,798,306.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.6) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Senka” shpk & “GBK” shpk & “Erzeni” shpk & “Udha “ shpk & “Agbes Construksion” shpk 306,667,237.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.7) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata BE-IS shpk & 2T shpk & Ergi shpk 305,615,961.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.8) (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata G.P.G Company shpk & Shendelli shpk & NG Structures shpk 305,330,900.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Ndertimi i Shkolles “Sami Frasheri” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata "Startek” shpk & “B93”shpk & “Riviera” shpk & “Duka” shpk & “Viante konstruksion” & “AL -Asfalt “ shpk 567,492,069.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit:“Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.3)” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Klajger Konstruksion” shpk & “Ed konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk 193,399,999.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.4)” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & “Arb&Trans-2010” shpk 195294562.5
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i godinës “Godina nr.22, blv. Zogu I (7-katëshi)”. (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata "Taulant "shpk & "Arabel-Studio-Studio" shpk & "Hmk-Consulting"shpk 1,163,625.00
Qeverisja Vendore Tiranë "Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i kopshtit “Fikas”. (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata STUDIO-REBUS 218,202.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve për Ndërtimi i godinës Qëndra Sociale ”Të Qëndrojmë së Bashku”, Kombinat” (Programi i Rindertimit)
Lidhur Kontrata STUDIO-REBUS 1,071,180.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.4)” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata INSTITUTI DEKLIADA - ALB 2,830,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.2)” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata "DRICONS" 2,750,842.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.3)”. (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata Tower SHPK 2,766,160.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: ““Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3(nr.1)”. (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM 2,569,108.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti I minikonkursit: ““Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.5)” (Programi i Rindërtimit).
Lidhur Kontrata NET-GROUP 2823193.32

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data