Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 113 551 212,001,006 233 102,706,876 100,550,241

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
XII-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 153b (1), 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
XIII-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 153b (2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 1: Ekonomia pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall
101,220 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 2: Ekonomia pyjore Klenjë 2 dhe Prodan
103,950 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 3: Ekonomia pyjore Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis
131,400 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 4: Ekonomia pyjore Polis e Vehçan
20,000 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Mall Skrap i përftuar nga tjetersimi dhe nxjerrja jashte perdorimit e disa aktiveve dhe inventar i imet 160,000 Local Unit Bulqizë Njoftuar fituesi
Shitje e gjashte automjeteve te dala jashte perdorimit me destinacion hekur per skrap, te Sha Ujesjelles kanalizime Fier 279,675 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Dhënie me qera të fondit pyjor me sipërfaqe prej 5.28644 ha në pronësi të Bashkisë Mirditë, për qëllime pushimi, argëtimi 366,158 Local Unit Mirditë Ankand i shpallur
Shitje Hekur per Skrap, Marka OPEL ,Tipi Vectra,TARGA KR 4222A NR Shasie WoLOJBF3517008227 , 1600 Kg 67,047 Local Unit Krujë Ankand i shpallur
Shitje Hekur per Skrap, Marka Volkswagen, Tipi T3, NR Shasie WV2ZZZ70ZSH13190, 1500 Kg 38,837 Local Unit Krujë Ankand i shpallur
Shitje lëndë punimi dhe dru zjarri të llojit pishë mesdhetare të rrëzuar nga stuhite natyrore, 426.56 m3 178,492 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
I -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 89a, 0.28 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
II -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 18b, 0.40 ha, Territori: B.Pyjore & Djerr, Fusha e veprimtarise: Agropylltari Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
III -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 165b, 0.1 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
IV -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 166a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
V -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 25a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VI -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(1), 0.15 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VIII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(3), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data