Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 109 527 208,534,949 228 98,928,676 97,579,641

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Dhënien me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 2.13 ha në pronësi të Bashkisë Korçë për veprimtari turistike dhe mjedise sportive (Pista e Skive Dardhë). 159,750 Local Unit Korçë Anuluar ankandi
Prodhime të dyta - Loti II Xine 15,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Prodhime të dyta - Loti IV Mersine 5,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti I,Ekonomia Pyjore Shllak 1 në sasi 415 kv ; 207,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti II,Ekonomia Pyjore Rosek Drisht në sasi prej 94 kv.; 47,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti III,Ekonomia Pyjore Pyjore Shllak 2 në sasi prej 830 kv, 415,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti VI Ekonomite Pyjore Karme,Gomsiqe,Vig ,Gjadër Mnele në Trumzë në sasi prej 220 kv, 27,930 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti IV,Ekonomia Pyjore Temal në sasi prej 120 kv :--Bimë MET , 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Shitje - “Bodrum” në pallatin Nr. 57 I cili eshte në administrim të Bashkisë Elbasan me sipërfaqe te përgjithshme 55 (m2). 1,014,420 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
Shitje skrapi grumbulluar nga entet varese dhe Bashkise Lushnje. Local Unit Lushnje Njoftuar fituesi
Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 1 : Mjete të transportit të dalë jashtë përdorimi për shitje për skrap 1,520,540 Local Unit Shkodër Rishpallje me lidhje kontrate
Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” . 23,600 Local Unit Vau i Dejës Lidhur kontrata
Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” . 23,600 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Vjeljen, mbledhjen, grumbullimin dhe shitjen e bimëve mjekësore eterovajore dhe tanifere natyrore (BMET) 2019. 663,000 Local Unit Korçë Njoftuar fituesi
Objekti i shitjes, si me siper , Hekur Skrap. 235,423 Local Unit Durrës Rishpallje e anuluar
Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave e Bashkisë Librazhd do të shesë në ankand vëllimin e lëndës drusore të dalë nga rrallimet. 3,518,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitje të matrialit drusor Pishe Mesdhetare e rrezuar e djegur dhe e thate sipas projektit te miratuar. 255,200 Local Unit Rrogozhinë Anuluar ankandi
“Prodhime të dyta ”, bimë medicinale dhe eterovajore 140,840 Local Unit Selenicë Njoftuar fituesi
Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore. 20,440 Local Unit Berat Lidhur kontrata
Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore. 13,500 Local Unit Berat Lidhur kontrata

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data