Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
234 1416 6,069 77,824,689,399 4,563 51,926,059,864 45,086,138,477

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjerim rrjeti 20kV, me kabina dhe rrjet TU te ri,perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 20kV ne zonen e Kavajes" 81,015,932 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Rikonstruksion i linjës kryesore të furnizimit me ujë nga stacioni i pompimit Gajde në stacionin e pompimit Toshkëz. 189,198,595 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Tonera dhe aksesorë për pajisje printimi multifuksionale 2,321,381 Announced the Winner SINTEZA CO SHPK 2,299,500
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë 207,270,868 Announced the Winner "AGBES CONSTRUKSION" SHPK & "LALA" SHPK 204,045,754
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Riparim- shërbimi i automjeteve 3,482,800 Announced the Winner Besnik Meçi 2.737.600
Sh.A Ujesjelles Bulqize Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize 1,200,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Blerje lule dekorative 2,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Vegla Pune 3,209,230 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndërtim linjë e re në tubacionin d=700mm të Bovillës së vjetër, L=6.0 km (Zëvëndesimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga ligjeni i Zall-Herr deri tek "Kafja e Remës") 4,977,579 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer 42,467,280 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Hartimi i Procedurave për Aeroportin e Kukësit përfshirë SID dhe STAR, bazuar ne nje studim paraprak qe mbeshtet kete procedure, validimi i procedures nepermjet vleresimit nga nje pale e trete, simulatori dhe fluturimit nga ajri. Pregatitja e hartave të 62,500,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec Sherbim i ruajtjes me roje private dhe sisteme elektronike sigurie të objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec” 16,291,383 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje, furnizimi dhe vendosje e karikuesve elektrikë për karikimin e automjeteve me teknologji elektrike, hybride në pikat e KESH sh.a. 29,961,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Furnizim pjesë rezervë për sistemet e rregullimit AVR, transformator fuqie 5600 KVA dhe instalim i tij, riparim i defekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 5 (pesë) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve ne HEC Vau Dejës, HEC Fierzë”. 199,126,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjerim rrjeti 20 kV në Agjensinë Shijak me kabina dhe rrjeti TU të ri, përfshirë kryesisht zonat e mbuluar nga fiderat 6 kV nr.24 Shkozet si dhe Furnizimi me tension 20kV I bizneseve ne rrugen Durres-Shijak dhe mbulimi me TU i abonenteve familjare per rreth tyre" 192,601,245 Announced the Winner “KUPA“ Shpk & “EVEREST" Shpk 189,716,877.2
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Ndertim i nje fideri te ri kabllor TM, si furnizim linje e dyte per Aeroportin Kukes 36,902,581 Announced the Winner “EL-POWER” sh.p.k. & “SHAMO-CONSTRUCTION” sh.p.k 35,628,621
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd Blerje materiale per linjat e ujesjellesit e kanalizimeve”. 3,600,000 Signed the Contract + Additional Contract ERVIN LUZI 117 704 leke/ njesi
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Rikonstruksion i rrjetit TM dhe TU Lagje 4, 5 dhe 6 Bashkia Kukës 48,871,361 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce "Ruajtja e objekteve të UKKO Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi, kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare” 18,966,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë 22,330,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Karburanti 50,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Goma Automjetesh 2,999,800 Announced the Winner R & R GROUP SHPK 2,693,900
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Vajra Lubrifikante 1,699,800 Announced the Winner EXIMOIL 1,599,900
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Pjese Kembimi 7,496,900 Announced the Winner GAJD Company SHPK 7.919.400
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Rehabilitimi i ndërtesës së Centrali HEC Koman 127,000,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime sigurimi për automjetet 2,900,000 Announced the Winner ANSIG 2,890,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje matesa smart meter 320,010,000 Announced the Winner aci engineering 308,891,200
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Rikostruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabull ABC Librazhd-Prrenjas 1 146,385,031 Announced the Winner BLERIMI SHPK 143,333,333
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Materiale pastrimi dhe dezinfektimi 2,500,000 Announced the Winner Adenis Kastrati 2,490,000
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Siguracion mjetesh 946,504 Announced the Winner SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 946,000

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data