Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
171 1263 5,471 42,268,913,067 4,091 30,788,730,753 27,352,008,925

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer 44,460,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK 43,368,000.00
Bajkaj Land Sh.a Blerje karbyranti diesel per Landfillin Bajkaj 6,300,000 Announced the Winner A&T 11.9% Marzh fitimi.
Termocentrali Vlore sh.a Blerje karburant per makinat e Tec Vlore sh.a 2,060,068 Announced Procurement
HEC LANABREGAS sh.a Blerje Karburant 1,006,500 Announced the Winner A&T 13.9% marzh fitimi.
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikant dhe graso per nevoja te Albpetrol sh.a 11,303,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Blerje klori 2,520,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner ATLANTIK 3 2,520,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Mirembajtje sistem faturimi dhe shtim te sherbimeve, per vitin 2020 1,880,000 Announced the Winner KREATX 1,850,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Tirane, Qarku Elbasan; 28,929,978 Announced the Winner EUROGJICI-SECURITY Shpk 27718854.09
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Loti 1. Blerje doreza plastike kirurgjikale (pako 100 copeshe) dhe dezifektant duarsh me baze alkoli ne paketim 0.5 lt 6,300,000 Announced the Winner EGIAN MED 6,289,500.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Loti 2. Blerje maska respiratore me filter dhe valvul te tipit FPP1. 11,000,000 Announced the Winner Farma Net Albania 10,500,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec Blerje materiale hidraulike dhe tubo per nevojat e Shoqerise 1,799,660 Announced the Winner A.M.U SHPK 1,759,810.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale hidraulike 164,975,892 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 154,673,739.00
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber 11,838,092 Announced the Winner Nazeri 2000 SHPK 11825204.4
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "SISTEMI FOTOVOLTAIK Ntrue TARRACN E NDRTESS KRYESORE T ADMINISTRATS T KESH SH.A." 11,205,021 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Suport per sistemin e brendshem te telefonise dhe upgrade". 1,330,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje Klori 14,248,000 Announced the Winner ''2 AT'' 13,884,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te llogjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve 4,900,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mirembajtja dhe suporti per blade servers dhe storage te infrastruktures virtuale ne KESH sh.a 4,848,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Hartim i Projektit te Zyrave Postare 2,279,340 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje RRJETI I KANALIZIMEVE TĖ UJĖRAVE TĖ ZEZA LUZ, KAVAJĖ, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NĖ ZONĖN E GOLEMIT 125,016,587 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Gazoil D1 1,500,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje automjet vetshkarkues 1,291,250 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Permiresimi i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli) 5,000,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC 24,780,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Blerje karburanti 5,766,667 Announced the Winner KASTRATI Marzhi i fitimit 15%
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS 18,000,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Kolaudim dhe rimbushje fikese zjarri 2,843,150 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande NDERTIM STACION I RI PUS-ĒPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES 11,880,279 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje karburant 3,771,316 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale dhe pajisje elektrike 59,930,057 Announced the Winner LIGUS SHPK 54,900,000.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data