Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,702 47,601,852,092 4,294 35,303,090,629 31,238,090,337

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B 184,211,381 Announced Procurement
Albgaz sh.a “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë” 98,844,810 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtimi i linjës së re me dy qarqe 110 kV Burrel - Bulqizë dhe rehabilitimi i Nënstacioneve 110 kV, Burrel dhe Bulqizë 656,980,980 Announced the Winner LA-OR sh.p.k & Shansi Invest 655,700,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark Cerrik – Kajan – Kuçovë – Jagodinë dhe rehabilitimi i trakteve dalëse të linjave 110 kV të N/Stacioneve Cerrik dhe Kuçovë 571,410,410 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network 119,010,935 Announced the Winner ALBITAL - CANON & S & T ALBANIA 116,808,600.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Mjete Teknologjike 119,997,183 Announced the Winner
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit. 480,000,552 Re-Proclaimed and Announced the Winner GJIKURIA sh.p.k & 4 A-M sh.p.k 470353557.45
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Rikonstruksion i ujesjellesit ne rrugen Kongresi i Permetit, NSHU, L. Dyli Haxhire, Elbasan Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te pallateve me kollone te brendshme, qyteti Elbasan, Rikonstruksion linja kryesore STP Byshek – Depo Mlize, Shushice, 127,360,321 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA 200,000,000 Announced the Winner ELEKTROINVEST 12,681,240.00 leke per njesi
Sh.A Porti Detar Sarande Blerje materiale te nevojshme per mbrojtjen personale dhe higjenosanitare, ne zbatim te protokollit te perballimit te COVID – 19. 4,100,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Marrjen me qira operacionale te automjeteve per nevojat e OSHEE sh.a 479,373,200 Announced the Winner C L A S S I C - Classic Rent a Car 469,980,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Realizimi i dhomës së serverave (BCC Site) në Vaun e Dejës dhe krijimi i kushteve teknike në HEC Vau i Dejës, HEC Koman dhe HEC Fierzë. 27,800,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve gjatë zbatimit të kontratës me objekt Zgjerimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në linjat e tensionit të lartë. 997,071 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private 17,084,400 Announced the Winner MIRI SHPK 17,054,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje karburanti 3,771,316 Announced the Winner KASTRATI 3,771,316.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC 24,780,000 Announced the Winner 23,942,300.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Permiresimi i furnizimit me uje Lagjia Nr 1, Vadardhe, Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres 131,441,922 Announced the Winner KUPA Shpk & Liqeni VII Shpk & Sterkaj Shpk 127727766.2
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Mirembajtja dhe pershtatja e sistemit te burimeve njerezore sipas ndarjes se OSHEE sh.a 5,893,000 Signed the Contract KREATX 5,760,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS 18,000,000 Announced the Winner START CO SHPK 17,800,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirembajtja e data center 12,000,000 Announced the Winner Divitech & BNT elektronics 11,898,100.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrim dhe përmirësimi i rrjetit network MWL 6,666,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje artikuj higjenosanitare per KESH sh.a 6,437,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Menaxhimi financiar, Testi i vleresimit dhe IFRS9 3,500,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Sherbim Doganor 1,152,500 Announced the Winner ALBAKONTROLL 1,104,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirembajtja e Sistemit Eterna per tre vite 27,000,000 Signed the Contract HELIUS SYSTEMS 27,000,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mirembajtje e pajisjeve DWDM 12,480,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Elektropompa per Nevoja te Shoqerise 14,596,911 Announced the Winner
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Blerje karburanti 20,598,720 Announced the Winner Kastrati sh.a & Kastrati sh.p.k Marzh fitimi 16.40 %.
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje libreza dhe kontrata 2,000,000 Announced the Winner Inpress 1,440,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Sherbim Printim Faturash 2,781,600 Announced the Winner ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK 2,644,800.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data