Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1307 5,696 45,725,144,462 4,289 33,447,727,779 29,525,248,180

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Porti Detar Sarande Blerje materiale te nevojshme per mbrojtjen personale dhe higjenosanitare, ne zbatim te protokollit te perballimit te COVID – 19. 4,100,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Realizimi i dhomës së serverave (BCC Site) në Vaun e Dejës dhe krijimi i kushteve teknike në HEC Vau i Dejës, HEC Koman dhe HEC Fierzë. 27,800,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve gjatë zbatimit të kontratës me objekt Zgjerimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në linjat e tensionit të lartë. 997,071 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private 17,084,400 Announced the Winner MIRI SHPK 17,054,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje karburanti 3,771,316 Announced the Winner KASTRATI 3,771,316.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC 24,780,000 Announced the Winner 23,942,300.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Permiresimi i furnizimit me uje Lagjia Nr 1, Vadardhe, Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres 131,441,922 Announced the Winner 127727766.2
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Mirembajtja dhe pershtatja e sistemit te burimeve njerezore sipas ndarjes se OSHEE sh.a 5,893,000 Signed the Contract KREATX 5,760,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS 18,000,000 Announced the Winner START CO SHPK 17,800,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirembajtja e data center 12,000,000 Announced the Winner Divitech & BNT elektronics 11,898,100.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrim dhe përmirësimi i rrjetit network MWL 6,666,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje artikuj higjenosanitare per KESH sh.a 6,437,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Menaxhimi financiar, Testi i vleresimit dhe IFRS9 3,500,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Sherbim Doganor 1,152,500 Announced the Winner ALBAKONTROLL 1,104,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirembajtja e Sistemit Eterna per tre vite 27,000,000 Signed the Contract HELIUS SYSTEMS 27,000,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mirembajtje e pajisjeve DWDM 12,480,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Elektropompa per Nevoja te Shoqerise 14,596,911 Announced the Winner
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Blerje karburanti 20,598,720 Announced the Winner Kastrati sh.a & Kastrati sh.p.k Marzh fitimi 16.40 %.
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje libreza dhe kontrata 2,000,000 Announced the Winner Inpress 1,440,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Sherbim Printim Faturash 2,781,600 Announced the Winner ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK 2,644,800.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave 389,607,913 Announced the Winner 381811507.02
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Kalibrimi i Pajisjeve 9,900,000 Announced the Winner NOVAMAT 9,500,000.00
Sh.A Albpetrol Sherbim i ruajtjes se prones. 14,373,173 Signed the Contract 14180670.31
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjeti Ujesjellsi Rruga e Durresit 34,768,259 Announced the Winner SENKA SHPK 28,838,376.00
Termocentrali Vlore sh.a Materiale per konservimin e impiantit (kimikate dhe reagent) 3,982,600 Announced the Winner Alfred Bënja 3,977,520.00
Sh.A Ujesjelles Lac Kurbin "Ndertimi i rrjetit te jashtem e te brendeshem ujesjellesit te qytetit Laç faza II”, Bashkia Kurbin 365,697,488 Announced the Winner SENKA SHPK 363,692,924.50
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Permiresimi i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli) 5,000,000 Signed the Contract 2A TRADE & ENGINEERING 4,720,000.00
Sh.A Albpetrol Shërbim i ruajtjes së pronës. 86,239,040 Announced Procurement
ECO Tirana Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme 4,750,800 Signed the Contract Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 4,750,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen per nevoja te Shoqerise 11,994,667 Announced Procurement

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data