Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
215 1357 5,855 59,679,583,139 4,402 41,058,876,693 36,152,287,659

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Kondicioner 18 BTU” 13,510,000 Announced the Winner KLIMA TEKNIKA TB2 12,902,050
Albanian Gas Service Company Sh.a Mbështetja në krijimin dhe implementimin e Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit (SMSHSM) 8,522,368 Announced Procurement
Termocentrali Vlore Sha Transferimi i naftes nga linja e furnizimit me anije 12,000,000 Announced the Winner A,91SHPK & ARBA 11,777,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Ndertim i disa kabinave te reja dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Njesia Elbasan 179,543,020 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SIGURIM ASETESH 198,988,769 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Rikonstruksion i Rrjetit TM/TU dhe i kabinave elektrike Linja TM Fideri F32, Kabinat tip box dhe Rrjeti TU me kabell ABC per kthimin nga 6 ne 20 KV te Fiderit 101 te Nenstacionit Mezes. 213,948,000 Announced Procurement “Red & Black” sh.p.k & "METEO" sh.p.k 196,738,686
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC Kabinat e Fiderit 7 6kv Gorican 56,349,301 Announced the Winner START CO” sh.p.k & “2 T” 54,027,204
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion dhe fuqizim i N/Stacionit të Palases 110/20 kV 99,990,958 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bojera dhe aksesore per lyerjen e shtyllave TL 10,000,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Rikonstruksion kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU me percjellesa Al me vetmbajtje te tipit ABC per fiderin nr.1,2,4 N/ST Rrogozhine dhe kalimi i ngarkeses se kabinave elektrike nga fideri 4 ne fiderin 2 N/st Rrogozhine" 56,902,500 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i i kabinave 6/0.4 kV dhe linjave TU, 0.4 kV, te Fiderit 26, 6 kV, Nenstacioni Kafaraj 92,006,796 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Rikostruksion i rrjetit TU me kabell ABC ne Belsh si dhe kabinave gjate rruges kryesore Elbasan-Peqin 236,532,604 Announced the Winner ILIRIADA & 4 A-M 232,988,238
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Zhvillim i rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat Box 5 Mes dhe Box 6 Mes, ne F-24, N/St Sh-1 17,596,028 Announced the Winner GYSI SHPK 17,545,815
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion i rrjetit TM dhe i kabinave me zhvillim rrjeti TU me ABC ne fiderin e Vainit 59,998,487 Announced the Winner CURRI SHPK 59,370,055
Sh.A Posta Shqiptare Dixhitalizimi i Arkivës dhe dokumentave, Dixhitalizimi i Arkivës së Pullës si dhe Mirëmbajtje për 4 vite pas implementimit 20,700,000 Announced the Winner 20,493,000
Sh.A Albpetrol Blerje bojë printeri dhe fotokopje 987,620 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 6,208,500 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Rikostruksion i rrjetit TU me kabell ABC zona Elbasan 84,798,356 Announced the Winner “AA&P“ sh.p.k &“Victoria Invest” sh.p.k & “DIAL.SH” sh.p.k . 84,736,309
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, Fideri 1, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti I " 92,995,834 Announced the Winner SHANSI INVEST 90,013,299
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Ndertimi i fiderit M5 20kV dhe rrjetit TU per kete fider 159,295,124 Announced the Winner “ ITAL – PROJECT ” shpk 153,140,352
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Ndertim i kabinave 20 KV, linjat e furnizimit TM si dhe linjat TU me kabell ABC me furnizim nga Fideri A21 dhe B-1 te Nenstacionit Rajonal Tirane per zevendesimin e kabinave 6 KV te Fiderit 253/1 te Nenstacionit Dinamo 118,529,191 Announced the Winner EVEREST SHPK 116,179,681
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vlerësim i Përgjithshëm mbi Sigurinë Kibernetike dhe kryerje e Testimeve mbi Infrastrukturën dhe Platformave Teknologjike 100,000,000 Announced the Winner “Jones Group International” & “Dynology Corporation” & “ENEVO Group” 98,900,000
Sh.A Posta Shqiptare Filiali Korce RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE NE FILIALIN E POSTES SHQIPTARE SH.A KORCE (QENDER ERSEKE, ADMINISTRATE ERSEKE, ADMINISTRATE KORCE, NR.1 KORCE, DEVOLL) 9,999,513 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2020,2021,2022 22,890,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo me vetembajte tip ABC ne kabinat e fiderit Krapes 6 kV, n/ST Fieri 1 25,904,071 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i rrjteit TU me kabllo me vetembajtje tip ABC ne kabinat e fiderit 20 kV nr. 12 perkatesisht ne kabinat 16, 17, 18,19,20 dhe 21 n/ST Fieri i ri ” 17,338,741 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Menaxhimi financiar (Testi i zhvlerësimit dhe IFRS9) për vitin 2020. 3,200,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Blerje makineri-pajisje per lokalizimin dhe percaktimin e difekteve ne rrjetin shperndares kabllor " 137,140,000 Announced the Winner "ARGUS POWER" sh.p.k 134,999,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Zhvillim i rrjetit TU me ABC i 7 kabinave ne qytetin e Pukes 20,325,160 Announced the Winner K.M.K & Caushaj M 19,228,771
Termocentrali Vlore sh.a Blerje pjese nderimi per gjeneratorin e azotit 974,000 Announced the Winner KLODI - 1 SHPK 969,000

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data