Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
4 PE-VLA-KU SHPK 13 529,856,081 13 529,856,081 566,513,863

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Has Pastrim kanalesh + Ushqyes Rezervuari 4,500,000 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 4,049,415.00
Local Unit Has Punime pastrimi kanalesh paresore, dytesore & ushqyes ujëmbledhesave (rezervuari) 5,333,333 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 4,641,333.00
Local Unit Tiranë Rikualifikimi urban i zonës “Kodra e Diellit” - Faza I 264,189,003 Announced the Winner PE-VLA-KU SHPK 222,307,312.00
Local Unit Has “Shpenzime Rehabilitimi, Mirembajtje Rruge Rurale dhe Kanalizime bashkia Has” 5,740,833 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 5,284,250.00
Local Unit Tiranë Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 91,000,500.00
Local Unit Shkodër Zgjatim i rrjeteve K.U.Z, K.U.B dhe Ujesjellesi i rruges "Zef Kakarriqi pergjate rruges "Mirash Ivanaj 3,257,482 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 3,170,741.00
Local Unit Has "Zbatimi Projekt-Preventivit per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-KT. ne Bashkepronesi, Pallati nr. 3 (Fizarmonike), Lagje 1, ne Qender te Qytetit Krume 25,785,910 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 22819966.58
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga Mukej. 1,917,123 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 1,625,283.00 
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruge Bahcallek 4,731,444 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 4,397,220.00 
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Zef Kakarriqi" 6,436,728 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 5,472,660.00
Local Unit Has Rehabilitimi i Rrugës së Fshatit Zahrisht, Has - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 126,785,883 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 126,038,355.00
Local Unit Shkodër Zbatim Rikualifikim Urban blloqe banimi Tepe-tek Fusha e Druve 28,747,536 Re-Proclaimed and Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 24950967.2
Local Unit Selenicë Rikualifikim urban i fshatit Kote. Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 52,430,806 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 50,755,860.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data